Ammatillisen koulutuksen kehittämishanke

Materiaalia:

Toisen asteen koulutuksen tulevaisuus –seminaari 17.1.2024 

OKM_oppimisen tuki_opiskelijakysely

Oppimisen tuki ammatillisessa koulutuksessa
Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta 
Ammatillista koulutusta koskevien hallitusohjelmakirjausten valmistelun seurantaryhmän työsuunnitelma
Ammatillisen koulutuksen vaikuttavuus
Hallitusohjelman toteuttaminen ammatillisessa koulutuksessa
Normien purku ja sääntelyn väljentäminen
TE24 uudistus ja ammatillinen koulutus

OKM: Tilaisuuden materiaalit 

Näkemyksiä hallitusohjelman mukaisen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

AMKEn toimisto toivoo edunvalvontatyön tueksi näkemyksiänne ammatillisen koulutuksen kehittämisestä ja sen suunnista.

Opetus- ja kulttuuriminiteriö on asettanut kehittämistyölle tiukan aikataulun siten, että keväällä 2024 tulisi olla kehittämisen suuntaviivat valmiina.

Näkemyksiäsi voit esittää yksittäisiin kehittämiskohteisiin työn edetessä. Toivomme tiiviitä ja konkreetteja näkökulmia. Kysely on auki koko talven, joten voit tuoda näkemyksiäsi esiin prosessin edetessä useaan kertaankin.

Kerro omat näkemyksesi ammatillisen koulutuksen kehittämisestä täällä >>