Rekisteriseloste

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE käsittelee jäsentensä henkilötietoja huolellisesti pitäen huolta tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksistaan. Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä.

Tälle sivulle on koottu yhteenveto keskeisimmistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista. 

Rekisterinpitäjä:
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
toimisto(at)amke.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Hanna-Mari Bennick, AMKE ry, Eteläranta 10, 00130 Helsinki, etunimi.sukunimi@amke.fi

Rekisterin nimi:
AMKEn henkilörekisterit

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste: 
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on AMKEn jäsenen ja AMKEn välinen jäsensuhde, jäsenen suostumus tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja käytetään yhdistyksen ja sen jäsenten väliseen yhteydenpitoon yhdistyksen toiminnan mukaisissa asioissa.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Jäsensuhteen, jäsenpalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
  • Jäsensuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi ja AMKEn palveluiden kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
  • Jäsenpalautteen ja jäsentyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
  • Tutkimusten ja kyselyiden toteuttaminen.


Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, tehtävänimike, sähköpostiosoite sekä organisaation nimi.

Säännönmukaiset tietolähteet: 
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään tai jäsenorganisaatioiden luovuttamana.

Henkilötietojen säilytysaika
AMKE säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes jäsenen ja AMKEn välinen jäsensuhde on päättynyt. 

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

Jäsenorganisaation edustajan oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)
Jäsenorganisaation edustaja voi antaa AMKElle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuva profilointi.

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja AMKEn asiakasrekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteriä ylläpidetään ohjelmistossa, joka vaatii nimetyn käyttäjän organisaation sisältä. Käyttäjillä on käyttäjätunnukset ja salasanat.


Rekisterinpitäjä:
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
toimisto(at)amke.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Hanna-Mari Bennick, AMKE ry, Eteläranta 10, 00130 Helsinki, etunimi.sukunimi@amke.fi

Rekisterin nimi:
Jäsenluettelo

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 
Yhdistyslain edellyttämä jäsenluettelo.

Rekisterin tietosisältö:
Jäsenen virallinen nimi ja kotipaikka.

Säännönmukaiset tietolähteet: 
AMKE ry:n jäsenet.

Tietojoen säännönmukaiset luovutukset:
Jäsenluettelo saatavilla amke.fi-verkkosivuilla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Jäsenluettelo on saatavilla amke.fi-verkkosivuilla. Luettelo ei sisällä yhteystietoja tai muita suojattavia tietoja.