Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Siltasaarenkatu 12 C, 00530 Helsinki
toimisto(at)amke.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Hanna-Mari Bennick, AMKE ry, Siltasaarenkatu 12 C, 00530 Helsinki, etunimi.sukunimi@amke.fi

Rekisterin nimi:
AMKEn henkilörekisterit

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 
Henkilötietoja käytetään yhdistyksen ja sen jäsenten väliseen yhteydenpitoon yhdistyksen toiminnan mukaisissa asioissa.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, sähköpostiosoite sekä organisaation nimi.

Säännönmukaiset tietolähteet: 
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään tai jäsenorganisaatioiden luovuttamana.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteriä ylläpidetään ohjelmistossa, joka vaatii nimetyn käyttäjän organisaation sisältä. Käyttäjillä on käyttäjätunnukset ja salasanat.


Rekisterinpitäjä:
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Siltasaarenkatu 12 C, 00530 Helsinki
toimisto(at)amke.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Hanna-Mari Bennick, AMKE ry, Siltasaarenkatu 12 C, 00530 Helsinki, etunimi.sukunimi@amke.fi

Rekisterin nimi:
Jäsenluettelo

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 
Yhdistyslain edellyttämä jäsenluettelo.

Rekisterin tietosisältö:
Jäsenen virallinen nimi ja kotipaikka.

Säännönmukaiset tietolähteet: 
AMKE ry:n jäsenet.

Tietojoen säännönmukaiset luovutukset:
Jäsenluettelo saatavilla amke.fi-verkkosivuilla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Jäsenluettelo on saatavilla amke.fi-verkkosivuilla. Luettelo ei sisällä yhteystietoja tai muita suojattavia tietoja.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi