Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Jäseneksi
AMKE ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeuskelpoiset koulutuksen järjestäjät. Yhdistys voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toiminnan tarkoitusta. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenhakemukset.

Jäsenmaksu
AMKE ry:n jäsenmaksu 2022 perustuu kaikille samansuuruiseen perusosaan 1 250 euroa ja vuoden 2020 ammatillisen koulutuksen liikevaihtoon perustuvaan 0,00025 osuuteen. Jäsenmaksu on vähintään 2 200 euroa ja enintään 22 000 euroa. 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi