Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Jäseneksi
AMKE ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeuskelpoiset koulutuksen järjestäjät. Yhdistys voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toiminnan tarkoitusta. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenhakemukset.

Jäsenmaksu
AMKE ry:n jäsenmaksu 2023 perustuu kaikille samansuuruiseen perusosaan 1 250 euroa ja vuoden 2021 ammatillisen koulutuksen liikevaihtoon perustuvaan 0,00025 osuuteen. Jäsenmaksu on vähintään 2 200 euroa ja enintään 22 000 euroa.