Ammattikoulutuksen totuuskomissio

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 24 Veli-Matti Lampun vieraana on ravintoloitsija, huippukokki Hernri Alén. Jaksossa keskustelaan ravintola-alasta, ammatillisesta koulutuksesta, ammattilaisuudesta ja ruuasta. Entä mikä olisi Henkan vaihtoehtoinen ammatti? Ja mistä ruuasta Selja ei pidä laisinkaan?

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 23 Veli-Matti Lampun vieraana on KARVIn johtaja Harri Peltoniemi. Jaksossa keskustelaan KARVIsta, arviointityöstä sekä ammatillisesta koulutuksesta. Arvioiden, ei arvostellen!

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 22 Veli-Matti Lampun vieraina ovat tutkijayliopettaja Jaakko Helander ja professori Markku Jahnukainen Helsingin yliopistosta.Taitoja opitaan tekemällä. Tästä ammatillisen koulutuksen uniikista piirteestä tulee pitää kiinni. Jaksossa keskustellaan ammatillisen koulutuksen tutkimuksesta.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 21 Veli-Matti Lampun vieraana on Helsingin yliopiston tuore kasvatustieteen tohtori Sami Löfgren. Jos opettajien työelämäosaamisessa on puutteita, on työlämäyhteistyötä lisättävä merkittävästi. 

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 20 Veli-Matti Lampun vieraana on kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedusta. Jaksossa keskustellaan ammatillisen koulutuksen yhteistyöstä ja edunvalvonnasta Euroopassa.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 19 Veli-Matti Lampun vieraina ovat Stadin ammattiopiston opettajat Aila Kuusio ja Karoliina Salminen. Jaksossa keskustellaan siitä, kuinka portfoliopedagogiikan avulla voidaan tukea esimerkiksi maahanmuuttajien ammattitaidon kehittymistä ja kielen oppimista.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 18 Veli-Matti Lampun vieraana on Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja, emeritusprofessori Markku Ollikainen. Jakso sisältää ilmasto-osaamisen perusteet 30 minuutissa.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 17 Veli-Matti Lampun vieraana on MustReadin johtava politiikan tutkija, päätoimittaja Erkka Railo. Jaksossa keskustellaan tulevista eduskuntavaaleista ja politiikan suunnasta.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 16 Veli-Matti Lampun vieraana on Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva. Jaksossa keskustellaan nykyisyydestä ja tulevasta optimismin ja pessimismin aallokossa. ”Tiedämme mitä kehityssuuntia meidän tulisi muuttaa paremman tulevaisuuden rakentamiseksi. Keinoista meidän pitää päästä yhteisymmärrykseen.”

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 15 Veli-Matti Lampun vieraana on AMKEn puheenjohtajana 2020–2022 toiminut teollisuusneuvos Kari Kallonen. Jaksossa keskustellaan mm. koulutusjärjestelmän raja-aidoista ja niiden tarpeellisuudesta, ammattiosaajien merkityksestä yrityksille ja työelämälle sekä motivaation ja kannustavan oppimisympäristön roolista oppimiseen. Saamme myös vastauksen kysymykseen lannistaako luokalle jääminen.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 14 Veli-Matti Lampun vieraana on OAJn puheenjohtaja Katarina Murto. Jaksossa keskustellaan ammattiopettajien arvostuksesta, ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä opettajien ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöstä koulutuksen kehittämisessä.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 13 Veli-Matti Lampun vieraana on Laboren johtaja Mika Maliranta. Jaksossa keskustellaan muun muassa luovasta tuhosta, ammattiosaamisesta, talouspolitiikasta sekä Suomen tarvitsemasta osaamisesta.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 12 Veli-Matti Lampun vieraana on kahvipaahtimo Lehmus Roasteryn toimitusjohtaja Arttu Muukkonen. Kuinka rakennetaan ”Hito hyvä”-brändi? Jaksossa kahviasiantuntijan ajatuksia viestinnästä, luovuudesta, koulutuksesta, yrittäjyydestä ja elämästä.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 11 Veli-Matti Lampun vieraana on YritysEspoon toimitusjohtaja Virpi Utriainen. Virpin yrittäjyyskasvatusresepti: Uskallusta toteuttaa tavoitteita, yhdessä tekemisen iloa, onnistumisia ja epäonnistumisia sekä tätä kaikkea tukevia pedagogisia ratkaisuja.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 10 Veli-Matti Lampun vieraana on Kuntaliitossa Elinvoima ja talous -yksikössä projektikoordinaattorina toimiva Jari "Jarppa" Lindström. Onko pohjoismainen työnhakupalvelumalli uudelleen stailattu aktiivimalli? Mikä on ELYjen rooli tulevissa kunnissa? Miten toteutetaan tehokkaasti osaamis- ja koulutuspalveluita? Entä mitä Jarppa opiskelisi seuraavaksi?

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 9 Veli-Matti Lampun vieraana on Sivistystyönantajien elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Laura Rissanen. Jaksossa keskustellaan osaamisen ja hyvinvoinnin kohtalonyhteydestä: Mitä on koulutusasteiden välinen yhteistyö? Pitäisikö ammatillinen koulutus yhtiöittää? Entä miksi kaipaamme Väinämöistä?   

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 8 Veli-Matti Lampun vieraana on oppilaanohjaaja Emmi Hannnuksela Peltolan yläkoulusta. Jaksossa keskustellaan oppilaanohjaajan työn merkityksestä seuraavaa askeltaan miettivien yläkoululaisten arjessa. 

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 7 Veli-Matti Lampun vieraina ovat työelämäpäällikkö Linda Helsenius ja työvalmentaja Anu Paso Spesian työelämäpalveluista sekä Spesiasta valmistunut ja ravintola-alalle työllistynyt Kim Dahlgren. Teemana on oppilaitosten työelämäyhteistyö, sen merkityksestä oppimiseen ja työllistymiseen. Näkökulmana on myös erityistuki, jota opiskelijat saattavat tarvita opinnoissaan.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 6 Veli-Matti Lampun vieraana on opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Podcastissa käydään keskustelua yhteiskunnan ja työelämän nopeasta muutoksesta sekä siitä, miten koulutusjärjestelmän on suurten muutosten edessä ennakoitava ja vastattava tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeisiin.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 5 Veli-Matti Lampun vieraana yrittäjä, luova johtaja, kirjailija ja ajattelija Saku Tuominen. Podcastissa keskustelua mahdollisuuksista, maailman parhaasta keskivertokoulutuksesta ja askelista eteenpäin.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 4 Veli-Matti Lampun vieraana johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Talous ja nuoret TATista.  Podcastissa keskustelua nuorten tulevaisuudesta ja  työelämämaisemista.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 3 Veli-Matti Lampun vieraana digi- ja teknologia-asiantuntijat Mika Tuuliainen Elinkeinoelämän keskusliitosta ja Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä. Podcastissa keskustelua siitä, miten digitalisaatio muuttaa työtä ja mitä osaamista muutos vaatii.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 2 Veli-Matti Lampun vieraana pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Podcastissa keskustelua koulutuksesta 2040 -luvulla ja siitä, riittääkö meillä uskallus uudistua.

Ammattikoulutuksen totuuskomission ensimmäisessä jaksossa Veli-Matti Lampun vieraana Porvoon sivistysjohtaja Sari Gustafsson. Podcastissa keskustelua kuntien muuttuvista tehtävistä ja siitä, miten koulutus- ja osaamispalveluilla voidaan vaikuttaa kunnan menestykseen. Kunta ja sen yritykset tarvitsevat ammattiosaajia, mutta kiinnostaako koulutus kuntapäättäjiä? 

Opit podcastien tuottamiseen on saatu työpajoissa, jotka järjestettiin osana Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoiman tukeminen -hankkeita. Hankkeen opit ja koulutusmateriaalit ovat kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien saatavilla! Ota yhteyttä hanna-mari.bennick@amke.fi jos haluat linkin materiaaleihin.