Podcast – ääni ammatilliselle koulutukselle

 

Hankeen taustaa
AMKE ja Koulutuskeskus Salpaus järjestävät kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille avoimen podcast-työpajasarjan. Työpaja on kolmeen osaan ja yhteen lisäpäivään jaettu koulutuskokonaisuus, jonka jälkeen osallistujat osaavat suunnitella ja toteuttaa podcast-sarjan joko yksinään tai yhdessä muiden kanssa. Kouluttajina toimivat Jaksomedian perustajat Olli Sulopuisto ja Veera Luoma-aho sekä tuottaja Emil Johansson. Työpajat rahoitetaan osana Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoiman tukeminen -hankkeita.

Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen mielikuvan arvostusta sekä vetovoimaa. Tavoitteena on myös, että  mahdollisimman moni ammatillisen koulutuksen järjestäjien viestinnässä toimiva oppii podcast-tuotanon työvaiheet siten, että oman organisaation podcast-tuotanto voidaan käynnistää. Ammatillisen koulutuksen toimijoiden aktivoiminen keskusteluun ja vaikuttavan viestinnän tekemiseen on myös tärkeä tavoite. 

Toimenpiteet
Järjestämme 4 podcast-työpaa, joissa opitaan tekemään podcast-sarja ja tekemisen vaiheet sekä hankkimaan podcasteille kuuntelijoita. Työpajan materiaalit ovat jääneet osallistujien käyttöön.

1. työpaja 1.9.2020

 • mitä podcastit ovat
 • millaiseen viestintätarpeeseen ne soveltuvat (ja mihin eivät)
 • millaisia laitteita, ohjelmistoja ja taitoja podcastin tekemiseen tarvitaan
 • miten suunnitellaan podcast-sarjan mediakonsepti ja miten se helpottaa työskentelyä
 • millaista projektinhallintaa tarvitaan, demojakson hyödyt
 • esimerkkejä podcasteista meiltä ja maailmalta
 • podcast-jaksojen suunnitteleminen (käsikirjoittaminen, aikatauluttaminen)

2. työpaja 15.9.

 • äänittäminen
 • leikkaaminen
 • äänen jälkikäsittelyn perusasiat

3. työpaja 30.9. (verkkototeutus)

 • julkaisu ja jakelu
 • podcastien saavutettavuus
 • etä-äänittäminen
 • ohjelmat
 • markkinointi ja analytiikka
 • konseptiworkshop

10.12.2020 Q & A -tilaisuus
4. työpaja 15.1.2021

 • mitä olette oppineet pilottijakson jälkeen?
 • äänenkäsittelyn jatkokurssi
 • seuraavien jaksojen ja sarjojen suunnittelu
 • Kohderyhmä
 • Salpaus tuottaa podcasteja, jotka julkaistaan valtakunnallisessa kanavassa.
 • Opimme työvaiheet riittävän tarkasti sekä tekemään podcasteja itsenäisesti ja yhdessä. Mukaan tekemiseen toivotaan kaikkia ammattialoja, opetushenkilöstöä ja tukipalvelun edustajia. Seuraamme, mittaamme ja opimme sekä hankkeen aikana että sen jälkeen. Osallistumme työpajoihin ja jaamme ohjeistuksen kaikkien hyödynnettäväksi.

 

HUOMIO Ammatillisen koulutuksen toimija: haluatteko aloittaa oman podcast tuotannon? Laajat koulutusmateriaalit ovat hanbkkeen myötä myös teidän saatavillanne!  Lisätiedot ja koulutusmateriaalipyynnöt: hanna-mari.bennick@amke.fi

Kesto ja rahoittaja
Työpajat rahoitetaan osana Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen viestintä - ja vetovoiman tukeminen -hankkeita. Hanke päättyy 22.6.2021.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi