Ammattikoulutuksen totuuskomissio

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 14 Veli-Matti Lampun vieraana on OAJn puheenjohtaja Katarina Murto. Jaksossa keskustellaan ammattiopettajien arvostuksesta, ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä opettajien ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöstä koulutuksen kehittämisessä.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 13 Veli-Matti Lampun vieraana on Laboren johtaja Mika Maliranta. Jaksossa keskustellaan muun muassa luovasta tuhosta, ammattiosaamisesta, talouspolitiikasta sekä Suomen tarvitsemasta osaamisesta.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 12 Veli-Matti Lampun vieraana on kahvipaahtimo Lehmus Roasteryn toimitusjohtaja Arttu Muukkonen. Kuinka rakennetaan ”Hito hyvä”-brändi? Jaksossa kahviasiantuntijan ajatuksia viestinnästä, luovuudesta, koulutuksesta, yrittäjyydestä ja elämästä.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 11 Veli-Matti Lampun vieraana on YritysEspoon toimitusjohtaja Virpi Utriainen. Virpin yrittäjyyskasvatusresepti: Uskallusta toteuttaa tavoitteita, yhdessä tekemisen iloa, onnistumisia ja epäonnistumisia sekä tätä kaikkea tukevia pedagogisia ratkaisuja.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 10 Veli-Matti Lampun vieraana on Kuntaliitossa Elinvoima ja talous -yksikössä projektikoordinaattorina toimiva Jari "Jarppa" Lindström. Onko pohjoismainen työnhakupalvelumalli uudelleen stailattu aktiivimalli? Mikä on ELYjen rooli tulevissa kunnissa? Miten toteutetaan tehokkaasti osaamis- ja koulutuspalveluita? Entä mitä Jarppa opiskelisi seuraavaksi?

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 9 Veli-Matti Lampun vieraana on Sivistystyönantajien elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Laura Rissanen. Jaksossa keskustellaan osaamisen ja hyvinvoinnin kohtalonyhteydestä: Mitä on koulutusasteiden välinen yhteistyö? Pitäisikö ammatillinen koulutus yhtiöittää? Entä miksi kaipaamme Väinämöistä?   

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 8 Veli-Matti Lampun vieraana on oppilaanohjaaja Emmi Hannnuksela Peltolan yläkoulusta. Jaksossa keskustellaan oppilaanohjaajan työn merkityksestä seuraavaa askeltaan miettivien yläkoululaisten arjessa. 

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 7 Veli-Matti Lampun vieraina ovat työelämäpäällikkö Linda Helsenius ja työvalmentaja Anu Paso Spesian työelämäpalveluista sekä Spesiasta valmistunut ja ravintola-alalle työllistynyt Kim Dahlgren. Teemana on oppilaitosten työelämäyhteistyö, sen merkityksestä oppimiseen ja työllistymiseen. Näkökulmana on myös erityistuki, jota opiskelijat saattavat tarvita opinnoissaan.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 6 Veli-Matti Lampun vieraana on opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Podcastissa käydään keskustelua yhteiskunnan ja työelämän nopeasta muutoksesta sekä siitä, miten koulutusjärjestelmän on suurten muutosten edessä ennakoitava ja vastattava tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeisiin.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 5 Veli-Matti Lampun vieraana yrittäjä, luova johtaja, kirjailija ja ajattelija Saku Tuominen. Podcastissa keskustelua mahdollisuuksista, maailman parhaasta keskivertokoulutuksesta ja askelista eteenpäin.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 4 Veli-Matti Lampun vieraana johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Talous ja nuoret TATista.  Podcastissa keskustelua nuorten tulevaisuudesta ja  työelämämaisemista.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 3 Veli-Matti Lampun vieraana digi- ja teknologia-asiantuntijat Mika Tuuliainen Elinkeinoelämän keskusliitosta ja Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä. Podcastissa keskustelua siitä, miten digitalisaatio muuttaa työtä ja mitä osaamista muutos vaatii.

Ammattikoulutuksen totuuskomission jaksossa 2 Veli-Matti Lampun vieraana pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Podcastissa keskustelua koulutuksesta 2040 -luvulla ja siitä, riittääkö meillä uskallus uudistua.

Ammattikoulutuksen totuuskomission ensimmäisessä jaksossa Veli-Matti Lampun vieraana Porvoon sivistysjohtaja Sari Gustafsson. Podcastissa keskustelua kuntien muuttuvista tehtävistä ja siitä, miten koulutus- ja osaamispalveluilla voidaan vaikuttaa kunnan menestykseen. Kunta ja sen yritykset tarvitsevat ammattiosaajia, mutta kiinnostaako koulutus kuntapäättäjiä? 

Opit podcastien tuottamiseen on saatu työpajoissa, jotka järjestettiin osana Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoiman tukeminen -hankkeita. Hankkeen opit ja koulutusmateriaalit ovat kaikkien ammatillisen koulutuksen järjestäjien saatavilla! Ota yhteyttä hanna-mari.bennick@amke.fi jos haluat linkin materiaaleihin.