Edustukset

AMKE osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Opetushallituksen työryhmiin, joissa valmistellaan ammatillisen koulutukseen liittyviä asioita mukaan lukien lainsäädäntö ja kehittämishankkeet.

Käynnissä olevat työryhmät:

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen ohjausryhmä (OPH 1.8.2020-)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

Ammatillisen koulutuksen koulutusvientikokeilun ohjausryhmä (OKM 1.1.2017–31.12.2020)
kehittämisjohtaja Anu Tokila, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman seurantaryhmä (OKM 15.9.2020-31.12.2022)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Ammatillisen toisen asteen pilottivaiheen tutkintovientitoimikunta (OKM 1.8.2020-30.6.2021)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

Ammattikorkeakoulujen vetovoiman kehittämishankkeen seurantaryhmä (Arene 31.5.2022)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Arviointi- ja avustustoimikunta (OKM 1.9.2019–31.8.2023)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Education Finland sidosryhmä
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

Elinikäisen ohjauksen foorumi (1.4.2020-31.1.2023)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

EU-asioiden komitean koulutusjaosto (EU30)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

EU:n komission European graduate survey valmistelun tukeva kansallinen tukiryhmä (3.6.2019-31.12.2020)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

EUproVET (European Providers of Vocational Education and Training)
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU

EQAVET - the European Quality Assurance in Vocational Education and Training -ohjausryhmä
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU

Jatkuvaa oppimista koskeva työryhmä (OKM 30.4.-
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä
kehitysjohtaja Tuomas Mäki-Ontto, Satakunnan koulutuskuntayhtymå

Julkisen hallinnon ja digitalisaation strateginen yhteistyöryhmä
puheenjohtaja Kari Kallonen, AMKE ry

KAJO – Kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön vahvistuva johtamisosaaminen -hankkeen ohjausryhmä
(OKM 1.9.2018–31.8.2021)

laatujohtaja, vararehtori Heli Huotari, Helsinki Business College

Koheesiopolitiikan 2021+ valmistelun OKM-hallinnonalan kumppanuustyöryhmä (1/2019-12/2020)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

Opintotukiasiain neuvottelukunta (1.5.2018–30.4.2021)
Henrik Wik, Practicum
Nora Laine, Mercuria

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (1.1.2018–31.12.2020)
Antti Lahti, SASKY koulutuskuntayhtymä
Helena Koskinen, Tampereen kaupunki

Oppisopimuskoulutuksen kehittämistä koskeva työryhmä (1.1.-31.12.2020)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

Oppivelvollisuuden pidentämistä koskeva seurantaryhmä (OKM 2.9.2019–31.12.2021)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmä (OKM 1.1.2017–31.12.2020)
johtaja Anssi Tuominen, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos

Ennakointiryhmät:

Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö
Paula Niemelä, apulaisrehtori, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
Tomas Björkroth, Enhetschef, Axxell

Liiketoiminta ja hallinto
Satu Hautanen, Koulutusjohtaja, Suomen Yrittäjäopisto
Seija Katajisto, Vararehtori, koulutuskeskus Salpaus

Koulutus, kulttuuri ja viestintä
Maria Taipale, Johtava rehtori, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko
Taija Lähdetie, toiminnanjohtaja, Suomen konservatorioliitto 

Liikenne ja logistiikka
Aarno Lybeck, Johtaja, TTS Työtehoseura
Teemu Vepsäläinen, koulutuspäällikkö, Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut
Anna-Lena Forsman, Apulaisrehtori, Optima Samkommun
Leila Hurtig, Rehtori, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu

Rakennettu ympäristö
Anne Taiponen, Osaamisalapäällikkö, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu
Tommi Mäntynen, Koulutuspäällikkö, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala
Annele Ranta, rehtori, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Antti Aavikko, Ammattiopisto Live

Teknologiateollisuus ja -palvelut
Lasse Schultz, Toimitusjohtaja, Länsirannikon koulutus Oy Winnova
Matti Väänänen, Rehtori, Järviseudun koulutuskuntayhtymä

Prosessiteollisuus ja -tuotanto
Marko Salokannel, Toimialajohtaja, Turun Aikuiskoulutuskeskus
Hannu Salminen, Koulutuspäällikkö, Kouvolan seudun ammattiopisto

ReferNet-verkosto
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

Romaniväestön koulutustiimin ohjausryhmä (2017–2020)
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

Skills Finland ry:n hallitus 
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

SORA-hankkeen ohjausryhmä (23.2.2018–31.12.2020)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry
varajäsen johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Taitaja2021 Oulu neuvottelukunta
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

Vamos 2. aste -opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy -hankkeen ohjausryhmä (1/2019-12/2020)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi