Edustukset

AMKE osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Opetushallituksen työryhmiin, joissa valmistellaan ammatillisen koulutukseen liittyviä asioita mukaan lukien lainsäädäntö ja kehittämishankkeet.

Käynnissä olevat työryhmät:

Ammatillisen toisen asteen tutkintovientitoimikunta (OKM 1.1.2022-31.12.2024)
johtava asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry (Saku Lehtisen tilalle nimitetään uusi henkilö syksyn aikana)

Ammatillisten tutkintojen kehittämisen työryhmä (OKM 1.9.2022-30.9.2023)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Arviointi- ja avustustoimikunta (OKM 1.9.2019–31.8.2023)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämistä tukeva ohjausryhmä (OKM 22.6.2020 – 1.6.2023)
johtava rehtori Maria Sarkkinen, Stadin ammattiopisto, Helsingin kaupunki, jäsen
rehtori Anne Laine, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, varajäsen

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hankkeen (Digiosaava.fi) ohjausryhmä (12/2022-12/2023)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Education Finland sidosryhmä
johtava asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry (Saku Lehtisen tilalle nimitetään uusi henkilö syksyn aikana)

Elinikäisen ohjauksen foorumi, ELO-foorumi (1.3.2023-31.1.2028)
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

EU-asioiden komitean koulutusjaosto (EU30)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

EUproVET (European Providers of Vocational Education and Training)
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU

EQAVET - the European Quality Assurance in Vocational Education and Training -ohjausryhmä
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU

Haaga-Helian Ammatillisen opettajankoulutuksen neuvottelukunta 
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

Jatkuvan oppimisen ennakoinnin raportointijärjestelmän kehittämisen yhteistyöryhmä (2022-2024)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä
tietohallintojohtaja Mika Rauhala, Koulutuskeskus Salpaus

Julkisen hallinnon ja digitalisaation strateginen yhteistyöryhmä
kuntayhtymän johtaja, Saija Niemelä-Pentti, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointineuvosto (1.6.2022-31.5.2026)
kuntayhtymäjohtaja, filosofian tohtori Jarmo Paloniemi, koulutuskuntayhtymä OSAO

KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen -hankkeen ohjausryhmä (1/2022-12/2023)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Kouluruuan kehittämisohjelman työryhmä Kouluruoka 2.0 (MMM 2021-2023)
ruokapalvelujohtaja Sari Nissinen, Jyväskylän koulutuskuntaytymä Gradia
ruokapalvelupäällikkö Kari Jaakkola, Raision seudun koulutuskuntayhtymä

NOPO-toiminnan kehittäminen kansalliseksi malliksi -ohjausryhmä
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Opettajankoulutuksen kehittämisryhmä (HAMK)
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

Opintotukiasiain neuvottelukunta (1.5.2021-30.4.2024)
rehtori Tuula Kortelainen, Hyria koulutus Oy, jäsen
rehtori Petri Lähde, Ammattiopisto Novida, varajäsen

Opetuksen ja koulutuksen toimialan eri toimijoiden identiteetinhallinan ratkaisun kehittäminen digitaalisessa ympäristössä (OKM 1.6.2020-30.9.2023)
kehitysjohtaja Olli Vuorinen, Raseko, jäsen
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE, varajäsen

Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmät
Koulutus, kulttuuri ja viestintä Rehtori Anna Mari Leinonen
  Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Liikenne ja logistiikka Opetusalapäällikkö Ismo Hämäläinen
  Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
  Vararehtori, oppilaitosjohtaja Jarkko Paananen
  Taitotalo
Liiketoiminta ja hallinto Apulaisrehtori Sari Slöör
  Helsingin kaupunki
  Yksikönjohtaja Riitta Laukkanen
  Axxell Utbildning Ab
Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö Toimitusjohtaja, rehtori Jorma Kukkeenmäki 
  Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy
Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut Koulutuspäällikkö Kalervo Dahlström
  Turun ammatti-instituutti
Prosessiteollisuus ja -tuotanto Koulutuspäällikkö Ari Holsti 
  Tampereen seudun ammattiopisto Tredu/Tampereen kaupunki
  Koulutuspäällikkö Päivä Virmanen
  Careeria Oy
Rakennettu ympäristö Osaamispalveluesimies Kaarlo Lukkarila
  Vantaan kaupunki
  Koulutuspäällikkö Merja Jämsén
  Careeria Oy
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala Koulutuspäällikkö Rosina Winsten 
  Kiipulasäätiö sr
Teknologiateollisuus ja -palvelut Koulutuspäällikkö Olli-Pekka Ojalainen
  Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU
  Koulutuspäällikkö Pekka Frantsi
  Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti


Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmä (1.1.2021-31.12.2024)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

ReferNet-verkosto
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Skills Finland ry:n hallitus 
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry 

TE-palvelut 2024: Valtakunnallisen toimeenpanoa tukevan työllisyyden edistämisen neuvottelukunta (26.5.2023-31.12.2024)
varsinainen jäsen, johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry
varajäsen, toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

Tietojohtamisen kehittäminen -hankkeen ohjausryhmä (OKM 11/2022-12/2023)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Uraseurannan kansallista yhteistyötä sekä EU:n komission eurooppalaisen uraseurannan valmistelua tukeva yhteistyöryhmä (3/2022-12/2023) johtava asiantuntija Satu Ågren, varajäsen, AMKE ry

Uusi työ ja osaamisen johtamisen ohjausryhmä, kolmen AMK:n hanke (Laurea, Metropolia, Haaga-Helia), vetäjänä Haaga-Helia Aokk 
Toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus (2022-2023)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry