Edustukset

AMKE osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Opetushallituksen työryhmiin, joissa valmistellaan ammatillisen koulutukseen liittyviä asioita mukaan lukien lainsäädäntö ja kehittämishankkeet.

Käynnissä olevat työryhmät:

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen ohjausryhmä (OPH 1.8.2020-)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman seurantaryhmä (OKM 15.9.2020-31.12.2022)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Ammatillisen toisen asteen pilottivaiheen tutkintovientitoimikunta (OKM 1.8.2020-30.6.2021)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

Ammattikorkeakoulujen vetovoiman kehittämishankkeen seurantaryhmä (Arene 31.5.2022)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Arviointi- ja avustustoimikunta (OKM 1.9.2019–31.8.2023)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Education Finland sidosryhmä
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

Elinikäisen ohjauksen foorumi (1.4.2020-31.1.2023)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

EU-asioiden komitean koulutusjaosto (EU30)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

EUproVET (European Providers of Vocational Education and Training)
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU

EQAVET - the European Quality Assurance in Vocational Education and Training -ohjausryhmä
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU

Haaga-Helian Ammatillisen opettajankoulutuksen neuvottelukunta 
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

Jatkuvaa oppimista koskeva työryhmä (OKM 30.4.-
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä
kehitysjohtaja Tuomas Mäki-Ontto, Satakunnan koulutuskuntayhtymå

Julkisen hallinnon ja digitalisaation strateginen yhteistyöryhmä
puheenjohtaja Kari Kallonen, AMKE ry

KAJO – Kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön vahvistuva johtamisosaaminen -hankkeen ohjausryhmä
(OKM 1.9.2018–31.8.2021)

laatujohtaja, vararehtori Heli Huotari, Helsinki Business College

Koheesiopolitiikan 2021+ valmistelun OKM-hallinnonalan kumppanuustyöryhmä (1/2019-)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

Opintotukiasiain neuvottelukunta (1.5.2018–30.4.2021)
Henrik Wik, Practicum
Nora Laine, Mercuria

Oppivelvollisuuden pidentämistä koskeva seurantaryhmä (OKM 2.9.2019–31.12.2021)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

ReferNet-verkosto
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry

Skills Finland ry:n hallitus 
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

Taitaja2021 Oulu neuvottelukunta
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

TAMKin Ammatillisen opettajankoulutuksen neuvottelukunta (1/2021-12/2022)
asiantuntija Saku Lehtinen, AMKE ry
 

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi