Edustukset

AMKE osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Opetushallituksen työryhmiin, joissa valmistellaan ammatillisen koulutukseen liittyviä asioita mukaan lukien lainsäädäntö ja kehittämishankkeet.

Käynnissä olevat työryhmät:

Ammatillisen koulutuksen seurantaryhmä (OKM 15.10.2023-31.12.2024)
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry 

Ammatillisen toisen asteen tutkintovientitoimikunta (OKM 1.1.2022-31.12.2024)
asiantuntija Peter Pahlman, AMKE ry 

Education Finland sidosryhmä
asiantuntija Peter Pahlman, AMKE ry 

Elinikäisen ohjauksen foorumi, ELO-foorumi (1.3.2023-31.1.2028)
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

EQAVET - the European Quality Assurance in Vocational Education and Training -ohjausryhmä
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

EU-asioiden komitean koulutusjaosto (EU30)
asiantuntija Peter Pahlman, AMKE ry

EUproVET (European Providers of Vocational Education and Training)
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Haaga-Helian Ammatillisen opettajankoulutuksen neuvottelukunta 
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden sidosryhmäfoorumi 
asiantuntija Peter Pahlman, AMKE ry

Jatkuvan oppimisen ennakoinnin raportointijärjestelmän kehittämisen yhteistyöryhmä (2022-2024)
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä
tietohallintojohtaja Mika Rauhala, Koulutuskeskus Salpaus

Julkisen hallinnon ja digitalisaation strateginen yhteistyöryhmä
kuntayhtymän johtaja, Saija Niemelä-Pentti, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointineuvosto (1.6.2022-31.5.2026)
kuntayhtymäjohtaja, filosofian tohtori Jarmo Paloniemi, koulutuskuntayhtymä OSAO

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen uraseurannan kehittämisen työryhmä (1.5.2024-31.12.2026)
asiantuntija Peter Pahlman, AMKE ry

Maahanmuuttoviraston ennakointiverkosto
asiantuntija Peter Pahlman, AMKE ry

NVL:n (Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande) Suomen validointiverkosto 
asiantuntija Peter Pahlman, AMKE ry

Oodi Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyölle -hankkeen asiantuntijaryhmä
asiantuntija Peter Pahlman, AMKE ry

Opettajankoulutuksen kehittämisryhmä, Hämeen ammattikorkeakoulu
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry

Opintotukiasiain neuvottelukunta (1.5.2021-30.4.2024)
rehtori Tuula Kortelainen, Hyria koulutus Oy, jäsen
rehtori Petri Lähde, Ammattiopisto Novida, varajäsen

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta (OKM 1.1.2024-31.12.2026)
Antti Aavikko, rehtori, Ammattiopisto Live, jäsen
Hellevi Lassila, vararehtori, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, varajäsen

Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmät
Koulutus, kulttuuri ja viestintä Rehtori Anna Mari Leinonen
  Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Liikenne ja logistiikka Opetusalapäällikkö Ismo Hämäläinen
  Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
  Vararehtori, oppilaitosjohtaja Jarkko Paananen
  Taitotalo
Liiketoiminta ja hallinto Apulaisrehtori Sari Slöör
  Helsingin kaupunki
  Yksikönjohtaja Riitta Laukkanen
  Axxell Utbildning Ab
Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö Toimitusjohtaja, rehtori Jorma Kukkeenmäki 
  Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy
Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut Koulutuspäällikkö Kalervo Dahlström
  Turun ammatti-instituutti
Prosessiteollisuus ja -tuotanto Koulutuspäällikkö Ari Holsti 
  Tampereen seudun ammattiopisto Tredu/Tampereen kaupunki
  Koulutuspäällikkö Päivä Virmanen
  Careeria Oy
Rakennettu ympäristö Osaamispalveluesimies Kaarlo Lukkarila
  Vantaan kaupunki
  Koulutuspäällikkö Merja Jämsén
  Careeria Oy
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala Koulutuspäällikkö Rosina Winsten 
  Kiipulasäätiö sr
Teknologiateollisuus ja -palvelut Koulutuspäällikkö Olli-Pekka Ojalainen
  Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU
  Koulutuspäällikkö Pekka Frantsi
  Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti


Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmä (1.1.2021-31.12.2024)
asiantuntija Peter Pahlman, AMKE ry

ReferNet-verkosto
asiantuntija Peter Pahlman, AMKE ry

Skills Finland ry:n hallitus 
johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry 

TE-palvelut 2024: Valtakunnallisen toimeenpanoa tukevan työllisyyden edistämisen neuvottelukunta (26.5.2023-31.12.2024)
varsinainen jäsen, johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry
varajäsen, toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry

TEPA24 Uusimaa -projekti (1.10.2023-31.12.2025)
varsinainen jäsen, johtava asiantuntija Satu Ågren, AMKE ry
varajäsen, asiantuntija Peter Pahlman, AMKE ry

Uusi työ ja osaamisen johtamisen ohjausryhmä, kolmen AMK:n hanke (Laurea, Metropolia, Haaga-Helia), vetäjänä Haaga-Helia Aokk 
toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, AMKE ry