AMKEpäivät 2021 - Yhdessä vahvempina

Koko ammatillisen koulutuksen kentän yhteen kokoavat AMKEpäivät 25.–26.8.
Olethan mukana?

Poimintoja

27.06.2021

Lappia-Koulutus Oy on rekisteröinyt tavaramerkin ja lanseeraa @kiertotalouskortin

työvoimakoulutuksena Bio ja kiertotaloutta korkeasti koulutetuille. Lisäksi kiertotalous on vahvasti mukana myös muissa Lappia Koulutus Oy:n järjestämissä koulutuksissa. @kiertotalouskortti on Lappia Koulutus Oy:n kehittämä ja rekisteröimä tavaramerkki koulutuskokonaisuudelle

26.06.2021

Kuntien ja oppilaitosten yhteistyöllä haetaan koulutukselle tulevaisuutta

mallissa seudulla toimii yksi yhteinen koulutuksen järjestäjä esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Toisessa mallissa lukio ja ammatillinen koulutus järjestetään yhden toimijan johdolla. Kolmannessa alueen lukio opetus toteutetaan yhden järjestäjän toimesta, neljännessä

24.06.2021

Salon seudulle rahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja lukutaitoa vahvistaviin toimiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 15 miljoonaa euroa strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Strategiarahaa sai 85 koulutuksen järjestäjää. Tänä vuonna suurin osa rahoituksesta myönnettiin koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantamiseen ja

24.06.2021

Verkostohanke valjastaa lisää virtuaaliteknologioita ja tekoälyä kuntoutuskäyttöön | Tampereen...

huomioidaan erityisesti ns. haavoittuvassaasemassa olevat, kuten eri tavointoimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt,osatyökykyiset ja ammatillista koulutusta vaillaolevat nuoret. Kuntoutujien merkityksellistä elämää, osallisuutta ja yhdenvertaista yhteiskunnan toimintoihin

24.06.2021

Uudet kunnanvaltuutetut, muistakaa ammatilliset opiskelijat päätöksenteossa! - ePressi

ammatillisesta koulutuksesta annettua asetusta siten, että jatkossa opiskelijoilla on nykyistä vahvempi oikeus saada vähintään 12 tuntia opetusta ja ohjausta yhtä osaamispistettä kohti. Osaamisvajetta on syntynyt pitkien etäopiskeluaikojen takia etenkin kaikkein

24.06.2021

Kuumana käyvä metalliala kärsii työvoimapulasta

oppisopimuskoulutuksesta, jossa hakijoita oli huomattavasti vähemmän kuin tarjolla olevia paikkoja. Koulutuksen järjestäneen Baronan koulutusjohtajan Ari Lähteenmäen mukaan metallialan koulutusten hakijamäärät ovat yleisesti heikkoja myös maan muissa osissa. Vaikka