Ammatillisen koulutuksen edunvalvoja

AMKEn strategia

  • Visio − AMKE on ammatillisen koulutuksen järjestäjien tärkein edunvalvoja, joka kehittää maailman parasta ammattiosaamista
  • Missio – Olemme vahva ammattiosaamisen asiantuntija ja kehittäjä sekä jäsentemme edunvalvoja
  • Arvot – Asiantuntijuutemme syntyy yhteistyöllä. Ansaitsemme arvostuksemme. Kehitämme rohkeasti ja avoimesti.

AMKEn strategia (pdf)

Kattavin ammatillisen koulutuksen järjestö

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on koulutuksen järjestäjien edunvalvoja, jonka toiminnan ytimessä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 

Yhdistyksen 85 jäsentä ovat kunnallisia ja yksityisiä, monialaisia ja erikoistuneita koulutuksen järjestäjiä. Jäsenemme kouluttavat  97,8 prosenttia ammattiin opiskelevista aikuisista ja nuorista. 

AMKEn toiminnan asiakkaita ovat yhdistyksen jäsenet. 

Edunvalvonta

Vaikutamme tekemällä yhteistyötä eduskunnan, ministeriöiden ja muun valtion hallinnon, puolueiden sekä elinkeino- ja työelämää, kuntia ja opiskelijoita edustavien järjestöjen kanssa.

AMKE ry edustaa jäseniään koulutus- ja työvoimapolitiikan sekä lainsäädännön valmistelussa edistäen ammatillisen koulutuksen järjestämisen edellytyksiä. AMKE ry osallistuu ministeriöiden ja Opetushallituksen työryhmiin ja ennakointifoorumin työskentelyyn. 

AMKE ry lausuu ja on kuultavana eduskunnassa ja ministeriöissä ammatilliseen koulutuksen vaikuttavista asioista.

Jäsenlupaus

AMKE  

  • valmistelee kannanottojaan ja näkemyksiään yhdessä jäsentensä kanssa; 
  • verkostoituu aktiivisesti sidosryhmien ja päätöksentekijöiden kanssa sekä 
  • viestii jäsenilleen ja sidosryhmille avoimesti ja aktiivisesti sekä kiertää jäsenistön parissa.
     

AMKE tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia verkostoitua keskenään sekä ammatillisen koulutuksen sidosryhmien kanssa seminaareissa, koulutuksissa ja AMKE ry:n hallituksen nimeämässä ammattiosaamisen valiokunnassa.  

AMKEn jäsenet saavat Microsoftin tuotteet ja palvelut jäsenhintaan.

AMKEn jäsenet

AMKEn historia

AMKEa edelsi vuonna 1972 perustettu Ammatillisten Kurssikeskusten Liitto, joka muutti kehittyvän lainsäädännön myötä vuonna 1990 nimekseen Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskusten Liitto.

Aikuiskoulutuskeskusten toiminnan laajentuessa ja muuttuessa perustettiin toimintaa täydentämään kaksi tytäryhtiötä, vuonna 1991 AIKE Oy ja 1995 AIKE International Oy.

Vuoden 1999 koululainsäädännön uudistus oli selvä merkki, että jatkossa koulutuksen järjestäjäverkkoa kehitetään ikäneutraalimpaan suuntaan: vuosituhannen vaihteesta alkaen AKKL ja silloisessa muodossaan vuonna 2001 perustettu nuorisoasteen ammatillista koulutusta edustava Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry tiivistivätkin yhteistyötään.

Useiden yhdistymistunnusteluyritysten jälkeen järjestöt rekisteröitiin Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:ksi 15.10.2010 ja alta purettiin AKKL ja KJY.

AMKE-konserniin kuulunut osakeyhtiö AMKE International Oy purettiin vuonna 2015.