Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Ammatillisen koulutuksen edunvalvoja

AMKEn strategia

•    Visio − Ammattilaisuus tekee tulevaisuuden 
•    Missio – Kehitämme koulutusta muuttuvaan työelämään 
•    Arvot – Olemme rohkeita ja reiluja. Toimimme avoimesti ja asiantuntevasti. 

Kattavin ammatillisen koulutuksen järjestö

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on koulutuksen järjestäjien edunvalvoja, jonka toiminnan ytimessä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 

Yhdistyksen 83 jäsentä ovat kunnallisia ja yksityisiä, monialaisia ja erikoistuneita koulutuksen järjestäjiä. Jäsenemme kouluttavat lähes 96 prosenttia ammattiin opiskelevista aikuisista ja nuorista. 

AMKEn toiminnan asiakkaita ovat yhdistyksen jäsenet. 

Edunvalvonta

Vaikutamme tekemällä yhteistyötä eduskunnan, ministeriöiden ja muun valtion hallinnon, puolueiden sekä elinkeino- ja työelämää, kuntia ja opiskelijoita edustavien järjestöjen kanssa.
AMKE ry edustaa jäseniään koulutus- ja työvoimapolitiikan sekä lainsäädännön valmistelussa edistäen ammatillisen koulutuksen järjestämisen edellytyksiä. AMKE ry osallistuu ministeriöiden ja Opetushallituksen työryhmiin ja ennakointifoorumin työskentelyyn. 

AMKE ry lausuu ja on kuultavana eduskunnassa ja ministeriöissä ammatilliseen koulutuksen vaikuttavista asioista.

Jäsenlupaus

AMKE  

  • valmistelee kannanottojaan ja mielipiteitään yhdessä jäsentensä kanssa; 
  • verkostoituu aktiivisesti ammatillisen koulutuksen sidosryhmien ja päätöksentekijöiden kanssa sekä 
  • viestii jäsenilleen ja sidosryhmille avoimesti ja aktiivisesti sekä kiertää jäsenistön parissa.

AMKE tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia verkostoitua keskenään sekä ammatillisen koulutuksen sidosryhmien kanssa seminaareissa, koulutuksissa ja AMKE ry:n hallituksen nimeämässä ammattiosaamisen 

valiokunnassa.  

AMKEn jäsenet saavat Microsoftin tuotteet ja palvelut jäsenhintaan.

AMKEn jäsenet

AMKEn historia

AMKEa edelsi vuonna 1972 perustettu Ammatillisten Kurssikeskusten Liitto, joka muutti kehittyvän lainsäädännön myötä vuonna 1990 nimekseen Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskusten Liitto.

Aikuiskoulutuskeskusten toiminnan laajentuessa ja muuttuessa perustettiin toimintaa täydentämään kaksi tytäryhtiötä, vuonna 1991 AIKE Oy ja 1995 AIKE International Oy.

Vuoden 1999 koululainsäädännön uudistus oli selvä merkki, että jatkossa koulutuksen järjestäjäverkkoa kehitetään ikäneutraalimpaan suuntaan: vuosituhannen vaihteesta alkaen AKKL ja silloisessa muodossaan vuonna 2001 perustettu nuorisoasteen ammatillista koulutusta edustava Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry tiivistivätkin yhteistyötään.

Useiden yhdistymistunnusteluyritysten jälkeen järjestöt liitettiin yhteen 1.1.2011, jolloin käytännössä perustettiin uusi järjestö, AMKE ry, jonka alta AKKL ja KJY purettiin.

AMKE-konserniin kuulunut osakeyhtiö AMKE International Oy purettiin vuonna 2015.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi