Valiokunnat

Valiokunnat ovat AMKEn hallituksen asettamia asiantuntijaelimiä. Ammattiosaamisen valiokunta kokoaa AMKEn sidosryhmät vaihtamaan ajatuksia ja perehtymään ammatillisen koulutuksen ajankohtaisiin asioihin.

AMKE ry:n yhdistyskokous nimeää vuosittain vaalivaliokunnan valmistelemaan tulevia hallituksen jäsenvalintoja.