Toiminta

Toiminnan tavoitteet 2018−2020  

AMKEn strategisina tehtävinä on: 

  • edistää ammatillisen koulutuksen vetovoimaa; 
  • turvata itsenäisten koulutuksen järjestäjien toimintamahdollisuuksia;
  • varmistaa, että Suomessa säilyy valtakunnallinen koulutuspolitiikka, joka mahdollistaa ammatillisen  koulutuksen järjestäjien mahdollisuuden toimia joustavasti maan eri osissa. 

AMKEn tehtävänä on vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, jotta työmarkkinoiden muutokset 
huomioidaan koulutuksen rahoituksessa ja säädöksissä sekä tutkintojärjestelmässä.  

AMKEn erityisenä tehtävänä on pitää koulutuksen järjestäjät ajan tasalla muutospaineista, jotta ne voivat ennakoida omaa toimintaansa.  

AMKE toimii valiokuntina, verkostoina ja työryhminä, joihin osallistuvat jäsenet ja sidosryhmät. Lisäksi AMKE edistää koulutuksen järjestäjien, sidosryhmien ja valtion hallinnon edustajien verkostoitumista järjestämällä tilaisuuksia.

Strategisten painopisteiden alueella toimivat koulutuksen johtamisen verkosto, HRMD-verkosto, viestintäverkosto ja koulutuksen digitalisaation verkosto. Lisäksi AMKElla on ammattiosaamisen valiokunta, joka tarjoaa pysyvän foorumin koulutuksen järjestäjien, AMKEn ja sidosryhmien ajatusten vaihdolle.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi