Toiminta

AMKEn strategisina tehtävinä on: 

  • edistää ammatillisen koulutuksen vetovoimaa
  • turvata itsenäisten koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiä
  • varmistaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien mahdollisuudet toimia joustavasti maan eri osissa. 

AMKE vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, jotta toimintaympäristön muutokset osaamis- ja työvoimatarpeisiin huomioidaan ammatillisen koulutuksen rahoituksessa, säädöksissä ja tutkintojärjestelmässä.  

AMKEn viestii jäsenilleen aktiivisesti koulutuksen järjestämiseen vaikuttavista muutospaineista, jotta ne voivat ennakoida omaa toimintaansa.  

AMKE toimii valiokuntina, verkostoina ja työryhminä, joihin osallistuvat jäsenet ja sidosryhmät. Lisäksi AMKE edistää koulutuksen järjestäjien, sidosryhmien ja valtion hallinnon edustajien verkostoitumista järjestämällä tilaisuuksia.

Strategisten painopisteiden alueella toimivat koulutuksen johtamisen verkosto, HRMD-verkosto, viestintäverkosto ja koulutuksen digitalisaation verkosto. Lisäksi AMKElla on ammattiosaamisen valiokunta, joka tarjoaa foorumin koulutuksen järjestäjien, AMKEn ja sidosryhmien ajatusten vaihdolle.