Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaus vie pohjaa talouden kasvulta

Tulevat tapahtumat

Poimintoja

15.04.2024

WinNovalla opiskelu on opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin räätälöity kokonaisuus

Ammatillinen koulutus ei ole suunnattu pelkästään peruskoulunsa päättäville nuorille, vaan se kiinnostaa hyvinkin eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. WinNovassa opiskelee niin nuoria, juuri peruskoulunsa päättäneitä kuin aikuisia, jo pitkänkin työuran tehneitä

15.04.2024

Mistä harjoittelupaikka?

ammatillista koulutusta että suomen kielen opetusta. Viime vuosina olemme toteuttaneet koulutusta Talent Boost hankerahoituksella. Saukkosalmi toivoo, että hankerahoitusjatkuisitai koulutukseen tulisi pysyvä rahoitus. Silloin opetusta voitaisiin kehittää edelleen ja harjoittelu

12.04.2024

Amisgaala 2024: Yhteisöllisyys tanssien parasta antia - ePressi

Savon ammattiopiston Amisgaalan vuoden 2023 VIMMA teon kunniamaininnalla. Perusteluina kerrottiin Amisgaalan luoneen positiivista mielikuvaa ammatillisesta koulutuksesta ja innostaneen mukaan niin opiskelijoita kuin koulun henkilökuntaa. Amisgaalassa juhlistettiin toisen asteen

12.04.2024

Työuran aikaista jatkuvaa oppimista selvittävän työryhmän loppuraportti on valmistunut

oppisopimuskoulutuksen roolin kasvattamista henkilöstön taitojen kehittämisessä ja uusien henkilöiden rekrytoimisessa. Työnantajat voisivat myös hyödyntää työllisyyspalvelujen yhteishankintakoulutuksia tai hankkia tilauskoulutusta korkeakouluilta ja tulevaisuudessa

11.04.2024

Aikuiskoulutustuen korvaavasta mallista esitys – Toimeentulosta enemmän vastuuta opiskelijalle ja...

Oppisopimuskoulutusta lisääKun henkilöstö ei voi enää kouluttautua aikuiskoulutustuen turvin työuran aikana, on työnantajien otettava nykyistä enemmän vastuuta henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä.Työryhmä ehdottaa oppisopimuskoulutuksen roolin kasvattamista henkilöstön

11.04.2024

Omnia irtisanoo 59 – ja vähentää määräaikaisia

ammatillisen koulutuksen rahoitusta noin 10 prosenttia vähemmän kuin mitä Omniassa odotettiin. Yhteistoimintaneuvotteluilla haettiin yhteensä noin 6,2 miljoonan euron kustannusten sopeuttamista vuosien 2024–2026 aikana. Jos säästöt olisi haettu pelkästään henkilöstöstä