Vielä ehtii mukaan: Opetuksen ja ohjauksen määrä sekä seuranta -webinaari 22.9.

Tulevat tapahtumat

Poimintoja

10.09.2021

★ Rakennusala kaipaa nyt kipeästi osaajia – yli 40 vuotta alalla ollut raumalaisyrittäjä: "Vaikka...

Oppisopimuskoulutuksesta Jalosella itsellään on hyvät kokemukset, ja sitä pitäisi kehittää edelleen. – Yritysten vastuulla on se, että opettelevien tekijöiden annetaan tehdä ja heidät otetaan mukaan työpareina. Opiskelumotivaatio pitäisi saada pysymään korkeana. Rakennusalan

10.09.2021

Pääkirjoitus: Opettajien uupumus huolestuttaa – Kuntapäättäjien on pohdittava, millaisin resurssein...

ja nuoria yhä enemmän kohti itsenäistä tiedonhankintaa. Samalla opetusryhmät ovat kasvaneet niin varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa kuin ammatillisessakin koulutuksessa. Uudet kunnanvaltuustot ovat haastavan tehtävän edessä. Jokaiselle lapselle ja nuorelle pitäisi taata

09.09.2021

Uusien ohjausvelvoitteiden edessä • Opettaja.fi

ammatillisessa koulutuksessa. – Opiskelijat eri puolilla Suomea ovat edelleen hyvin eriarvoisessa tilanteessa. Nurmen työpaikalla ohjattavia opiskelijoita on oposta riippuen 250–500. Rehtori Päivi Lehtisen mukaan tavoitteena on päästä 300–350 ohjattavaan yhtä opoa kohden

09.09.2021

SKAL Kuljetusbarometri 3/2021: Kuljetusalalla on nyt työtä – on raivattava kasvun esteitä - ePressi

. Tilanteeseen tarvitaan tehokkaita ratkaisuja. Kun työtä on tarjolla, koulutusmääriä tulisi lisätä ja alalle tuloa sujuvoittaa. Oppisopimuskoulutusta pidetään yrityksissä hyvänä ja sitouttavana mallina, mutta se ei sovellu kaikkiin tilanteisiin. Osaavien kuljettajien saatavuus

08.09.2021

Suutarimestari perusti yrityksen, joka vaihtaa pohjat tennareihin ja sisävuoren salkkuun: ”Ei...

oman alan ulkopuolelta.” ”Tutustuin suutarina toimineeseen Seppo Siltalaan . Kun hän muutti Kluuvin kauppakeskukseen, päädyin hänelle oppisopimuskoulutukseen vuonna 2005.” ”Innostuin heti. Suutarin työ tuntui mielenkiintoiselta. Samalla pääsin pois vartijan työstä.” Hasalalla ei

26.08.2021

Tarvitsemme enemmän naisia yrittäjiksi – vanhemmuuden kustannukset jakoon

prosenttia, kun vastaava luku naisilla on 17 prosenttia. Suomessa on hyvin jyrkästi sukupuolen mukaan eriytyneet työmarkkinat. Ammatillisen koulutuksen valinnat nuorilla ovat hyvin poika ja tyttövaltaiset. Talotekniikan opiskelijoista 99 prosenttia ja tieto ja