TURVIS-verkosto

Toisen asteen oppilaitosten turvallisuudesta vastaavat henkilöt päättivät 16.6.2015 perustaa valtakunnallisen TURVIS-verkoston, joka tähtää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan oppimisympäristön aikaansaamiseen ja parantamiseen.

Verkoston toiminnan tavoitteena ovat oppilaitosturvallisuuden hyvien käytänteiden jakaminen ja tiedonvaihto, turvallisuusasioiden ajankohtainen seuraaminen yhdessä sekä turvallisuustyön käytännön uudet yhteistyömahdollisuudet. Verkosto mahdollistaa asiantuntijuuden ja osaamisen jakamisen, toisilta oppimisen sekä kollegiaalisen tuen oppilaitosturvallisuuden kehittämistyöhön ja uusiin turvallisuushaasteisiin.

Uusina asioina on huomioitava myös ammatillisen koulutuksen reformin ja oppimisympäristöjen muutosten mukanaan tuomat turvallisuusnäkökulmat sekä syrjäytymiseen, radikalisoitumiseen ja extremismiin liittyvät riskitekijät.

Yhteisiksi asioiksi turvallisuustyön arjessa nousevat jatkuvasti mm. yhteisöllisyys ja turvallisuutta luova pedagogiikka, turvallisuusasioiden koordinointi ja johtaminen oppilaitoksessa, olemassa oleva ja uudistuva  lainsäädäntö, oppilaitoksen henkilöstölle suunnattu turvallisuuskoulutus, turvallisuusdokumentaatio, turvallisuus- ja kriisiviestintä, kiinteistöjen turvallisuustekniikka, hälytysjärjestelmät, SORA-lainsäädännön tulkinta ja vaikutukset turvallisuuteen, turvallisuustyön mittaaminen ja arviointi sekä turvallisuustyön jatkuvuuden hallinta ja turvallisuuskulttuurin systemaattinen kehittäminen.

TURVIS-verkoston tavoitteena on saada aikaan keskustelua oppilaitosten kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta. Verkostoa laajennetaan jatkuvasti kehittäen sidosryhmäyhteistyötä muiden verkostojen ja viranomaisten sekä turvallisuusalan ammattilaisten kanssa. Yhteistyötahoja ovat mm. ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto, aluehallintovirastot, yhdistykset, SPPL, OKM sekä pelastustoimi ja poliisi.

TURVIS-verkoston työryhmä

Puheenjohtaja Erkki Mäntymaa, turvallisuuspäällikkö, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Varapuheenjohtaja Eerik Laulajainen, turvallisuuspäällikkö, Tampereen kaupunki
Tapio Hemiä, laatupäällikkö, Satakunnan koulutuskuntayhtymä SATAEDU
Simo Ikola, kehitysjohtaja, Seurakuntaopisto
Tiina Karisaari, turvallisuuspäällikkö, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Leena Kaunisto, henkilöstöpäällikkö, työsuojelupäällikkö, SASKY koulutuskuntayhtymä
Mia Kivelä, työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Esa Lehto, toimialapäällikkö, Koulutuskuntayhtymä Brahe 
Kim Lindroos, turvallisuuspäällikkö, Careeria Oy
Pekka Pirnes, turvallisuuspäällikkö, Ammattiopisto Spesia Oy
Risto Rautakoski, koulutuspäällikkö, Invalidisäätiö sr
Vesa Takko, kiinteistöpäällikkö, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Keijo Tauriainen, hallintojohtaja, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Tapani Temisevä, turvallisuuspäällikkö, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Timo Toivonen, turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö, Savon koulutuskuntayhtymä
Markus Veijalainen, turvallisuuspäällikkö, kouluttaja, Hyria koulutus Oy

Asiantuntijajäsenet

Arto Kärki, Palotarkastusinsinööri, Pirkanmaan pelastuslaitos / Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

 

Kaikki AMKEn jäsenten edustajat ovat tervetulleita mukaan verkostoon. Valitse verkostosi ja ilmoittaudu postituslistalle tästä.    

Ryhmän yhteyshenkilö AMKEssa

Marita Hanssen
marita.hanssen(at)amke.fi
p. 040 7321 347

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi