Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

TURVIS-verkosto

Toisen asteen oppilaitosten turvallisuudesta vastaavat henkilöt päättivät 16.6.2015 perustaa valtakunnallisen TURVIS-verkoston, joka tähtää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan oppimisympäristön aikaansaamiseen ja parantamiseen.

Verkoston toiminnan tavoitteena ovat oppilaitosturvallisuuden hyvien käytänteiden jakaminen ja tiedonvaihto, turvallisuusasioiden ajankohtainen seuraaminen yhdessä sekä turvallisuustyön käytännön uudet yhteistyömahdollisuudet. Verkosto mahdollistaa asiantuntijuuden ja osaamisen jakamisen, toisilta oppimisen sekä kollegiaalisen tuen oppilaitosturvallisuuden kehittämistyöhön ja uusiin turvallisuushaasteisiin.

Uusina asioina on huomioitava myös ammatillisen koulutuksen reformin ja oppimisympäristöjen muutosten mukanaan tuomat turvallisuusnäkökulmat sekä syrjäytymiseen, radikalisoitumiseen ja extremismiin liittyvät riskitekijät.

Yhteisiksi asioiksi turvallisuustyön arjessa nousevat jatkuvasti mm. yhteisöllisyys ja turvallisuutta luova pedagogiikka, turvallisuusasioiden koordinointi ja johtaminen oppilaitoksessa, olemassa oleva ja uudistuva  lainsäädäntö, oppilaitoksen henkilöstölle suunnattu turvallisuuskoulutus, turvallisuusdokumentaatio, turvallisuus- ja kriisiviestintä, kiinteistöjen turvallisuustekniikka, hälytysjärjestelmät, SORA-lainsäädännön tulkinta ja vaikutukset turvallisuuteen, turvallisuustyön mittaaminen ja arviointi sekä turvallisuustyön jatkuvuuden hallinta ja turvallisuuskulttuurin systemaattinen kehittäminen.

TURVIS-verkoston tavoitteena on saada aikaan keskustelua oppilaitosten kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta. Verkostoa laajennetaan jatkuvasti kehittäen sidosryhmäyhteistyötä muiden verkostojen ja viranomaisten sekä turvallisuusalan ammattilaisten kanssa. Yhteistyötahoja ovat mm. ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto, aluehallintovirastot, yhdistykset, SPPL, OKM sekä pelastustoimi ja poliisi.

Verkoston työryhmään kuuluvat:

pj. Pia Nissinen, työhyvinvointiasiantuntija, työsuojelupäällikkö, Savon koulutuskuntayhtymä

vara pj Kim Lindroos, turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Minna Mari Virtanen, turvallisuuskoordinaattori, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu

Erkki Mäntymaa, turvallisuuspäällikkö, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Vesa Takko, kiinteistöpäällikkö, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Eerik Laulajainen, turvallisuusasiantuntija, työsuojelupäällikkö, Tredu

Simo Ikola, kehitysjohtaja, Seurakuntaopisto

Risto Rautakoski, koulutuspäällikkö, Ammattiopisto Spesia

Tiina Väyrynen, turvallisuuspäällikkö, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Asiantuntijajäsenet

Arto Kärki, Palotarkastusinsinööri, Pirkanmaan pelastuslaitos / Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

 

Liity mukaan verkoston toimintaan ja sen postituslistalle. Lisätietoja TURVIS-verkostosta: toimisto@amke.fi

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi