Ammattiosaamisella tulevaisuuteen
–Ammattikoulutuksen visio

Ammattikoulutus on oppimisen ja työelämän uudistamisen edelläkävijä. Koulutus vahvistaa työssä ja elämässä tarvittavia perustaitoja. Joustavat opintopolut huomioivat eri elämäntilanteet  ja tarjoavat mahdollisuuden kehittyä ylpeäksi huippuosaajaksi. Elinikäinen oppiminen jatkaa ja monipuolistaa työuria.  

Ammattikoulutus vastaa merkittävästi toiminta-alueensa elinvoimaisuudesta. Jatkuva vuoropuhelu työelämän ja sidosryhmien kanssa varmistaa työvoiman saatavuuden, toiminnan uudistamisen  ja sen, että tutkinnot ja opiskelijoiden osaaminen vastaavat työelämän tarpeisiin. Oppijan kykyjä arvostava toiminta lisää itseohjautuvuutta ja synnyttää uutta yrittäjyyttä.

Ammattikoulutuksella on keskeinen rooli  työelämän kehittäjänä. Ammattikoulutus saattaa yhteen yritykset, eri koulutusasteiden asiantuntijat, uuden teknologian, tutkimustiedon ja käytännön osaamisen.

Digitalisaatiota ja teknologiaa  hyödyntävä verkostomainen  ja työelämäyhteistyötä rakentava ammattikoulutus ei ole riippuvainen omista oppimistiloistaan.

Ammattikoulutus kehittää ja toteuttaa kestäviä ratkaisuja tämän päivän ja tulevaisuuden suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Ammattiosaamisella yhdessä parempaan huomiseen.