PRALINE-hanke

AMKE on mukana kolmivuotisessa EUproVET:n PRALINE-hankkeessa 2021–2024. PRALINE on lyhennys sanoista Promoting Adult Learning in Networks eli hankkeen keskiössä on kehittää ja vahvistaa on aikuiskoulutusta vertaisoppimisen avulla eri EU-maissa. Hankkeessa on mukana järjestöjä Alankomaista, Virosta, Ranskasta, Kroatiasta, Sloveniasta, Portugalista ja Espanjasta. Koordinoinnista vastaa alankomaalainen MBO Raad.

EUproVET on ammatillisen koulutuksen kansallisten järjestöjen kattojärjestö, jonka perustajajäseniin AMKE kuuluu. EUproVET toimii EU-tason etujärjestönä.

Lue lisää >>