PRALINE-hanke

AMKE on mukana kolmivuotisessa EUproVET:n PRALINE-hankkeessa. PRALINE on lyhennys sanoista Promoting Adult Learning in Networks eli hankkeen keskiössä kehittää ja vahvistaa on aikuiskoulutusta vertaisoppimisen avulla eri EU-maissa. Hankkeessa on mukana järjestöjä Alankomaista, Virosta, Ranskasta, Kroatiasta, Sloveniasta, Portugalista ja Espanjasta. Koordinoinnista vastaa alankomaalainen MBO Raad.

EUproVET on ammatillisen koulutuksen kansallisten järjestöjen kattojärjestö, jonka perustajajäseniin AMKE kuuluu. EUproVET toimii EU-tason etujärjestönä..

Lue lisää >>