Vision taustalla

Ammattikoulutuksen visio on yhdessä sidosryhmien kanssa luotu moniulotteinen kuva koulutukseen vaikuttavista muutosvoimista ja tavoitetilasta 2040-luvulla. Visio auttaa tunnistamaan, mitä tavoiteltu kehityksen suunta edellyttää ammattikoulutukselta ja päättäjiltä.  

Ammattiosaamisella tulevaisuuteen -diasarja >>

Suomen tulevaisuuden haasteet

1) Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire
2) Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
3) Verkostomainen valta voimistuu
4) Teknologia sulautuu kaikkeen
5) Talousjärjestelmä etsii suuntaansa

Lue lisää: Sitran megatrendeistä>> 

Koulutuspoliittinen selonteko

Hallitus on antanut eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon. Selonteolla luodaan tilannekuva koulutuksen nykytilasta sekä tavoitetila. Tarkastelu kohdistuu koko koulutusjärjestelmään ja tutkimuksen kehittämiseen.

Lue lisää >>

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF)

Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin. Sen tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa.

OEF tuo koulutuksen ja työelämän eri osapuolet yhteiseen vuoropuheluun tulevaisuudesta. OEF tuottaa, analysoi ja levittää ennakointitietoa sekä nostaa ennakointitiedon pohjalta esille koulutuksen kehittämistarpeita.

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu ohjausryhmästä, yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä niiden kokoamista asiantuntijaverkostoista.

 OEF:n kauden 2017-2020 loppuraportti >>

EfVET visio

European Forum of Technical and Vocational Education and Training EfVET on Euroopan johtava yhdistys, jonka tehtävänä on tukea ammatillista koulutusta ja sen kehittämistä kansainvälisen yhteistyön avulla. EfVET edustaa jäseniään suoraan kaikissa Euroopan Unionin organisaatioissa.

EfVETin visiona on “Work hard. Dream Big”, jokaisella on oikeus unelmoida tulevaisuudesta. 

EfVET visio >>

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi