Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi uudesta virastosta

07.04.2016

Uuden viraston perustamisella nykyisten Opetushallituksen ja CIMOn on tavoiteltava uudenlaista toimintaa, jossa perustettava virasto on reagointikykyinen kansainvälistyvän koulutuksen yhteistyökumppani ja tukija.

AMKE ry katsoo, että uuden viraston tehtävänä on palvella ja neuvoa koulutuksen järjestäjiä, ei ohjata niitä. OKM:n ja uuden viraston työnjako on määriteltävä yksiselitteisesti. Kaksinkertaista tai delegoitua ohjausvelvollisuutta ei pidä säätää.

Koulutuspoliittisesti merkittävien asioiden on kuuluttava AMKEn mukaan ministeriön päätösvaltaan.

Perustettavalla virastolla on oltava uusi ja neutraali nimi, joka tukee uuden toimintakulttuurin syntymistä.

Lausunnon kokonaisuudessaan voit lukea täältä