Kuntavaalit 2021: Koulutus- ja osaamispalvelut ratkaisevat kuntien tulevaisuuden suunnan

03.06.2021

Kuntavaalit kolkuttelevat ovella. Vuoden 2021kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6. Ennakkoäänestysaikaa on 8.6. saakka. Tulevat kuntavaalit ovat monella tapaa koulutusvaalit. Sote-uudistus vähentää kuntien tehtäviä, jolloin koulutuspalveluiden merkitys kasvaa. 

AMKEn kuntavaaliehdokkaille teettämän kyselyn mukaan ehdokkaat yli puoluerajojen pitävät ammatillisen koulutuksen merkitystä kunnan elinvoimalle tärkeänä.  

Osaava työvoima on merkittävä kuntien ja alueiden menestystekijä.Tästä syystä kuntien kannattaa investoida työikäisille suunnattuihin laadukkaisiin koulutuspalveluihin. Yritykset ja työpaikat tarvitsevat osaavia työntekijöitä. Yrittäjälle osaamisen jatkuva päivittäminen on menestymisen edellytys.  

- Ammatillisella koulutuksella on merkittävä rooli työikäisten osaamisen kehittämisessä. Opiskelijoista 63 prosenttia on yli 20-vuotiaita, sanoo johtava asiantuntija Satu Ågren Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEsta. 

Koulutuspalveluiden ylläpitämiseksi tarvitaan rohkeita ratkaisuja 

Väestön ikääntymisen, työikäisen väestön vähenemisen ja syntyvyyden alenemisen vaikutukset näkyvät alueilla eri tavoin. On tärkeää löytää ratkaisuja siihen, miten ammatillisen koulutuksen saavutettavuus voidaan turvata joka puolella Suomea myös jatkossa.  

Ammatillinen koulutus ei ole sidottu oppilaitoksen seinien sisällä. Työelämässä oppimista on kehitettävä ja vahvistettava tiiviissä oppilaitosten ja työelämän vuoropuhelussa ja yhteistyössä, toteaa Ågren. 
 

Myös digitaalisten oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen monipuolinen hyödyntäminen korostuu koulutuksen järjestämisessä, hän jatkaa. 

Kuntavaalisivuilla tietoa ammatillisesta koulutuksesta 

AMKEn kuntavaalisivuille on koottu monipuolista tietoa ammatillisesta koulutuksesta. Sivuilta löytyy mm. AMKEn kuntavaaliviestit sekä AMKEn kuntavaaliehdokkaille AulaResearchilla teettämän kyselyn tulokset.