Ammattiosaajat pitävät kunnan toiminnassa / Yrkesproffs håller kommunen igång

Ilman myyjiä, sähköasentajia, lähihoitajia ja kymmenien muiden ammattien osaajia ei kunnissa ole palveluita, tuotantoa eikä niiden alueilla toimivia yrityksiä. Näiden ammattilaisten saatavuudesta tulee pitää huolta. 

Monessa yhteydessä on todettu, että kuntavaalit 2021 ovat koulutusvaalit. Maakuntauudistus vähentää kuntien tehtäviä ja koulutuspalveluiden merkitys tulee kasvamaan. Kunnat vastaavat merkittävältä osalta ammatillisen koulutuksen rahoituksesta ja sen toteuttamisesta. Lisäksi kuntien alueella toimii yksityisiä koulutuksen järjestäjiä, jotka monipuolistavat osaamispalveluita. 

Koulutus- ja osaamispalveluilla on ratkaiseva rooli siihen, miltä tulevaisuuden kunnat näyttävät. AMKE haluaa nostaa esiin seuraavia näkökulmia, joihin kunnan eri toimielinten luottamushenkilöt voivat vaikuttaa:  

Ammatillinen koulutus vahvistaa kuntien elinvoimaa 

 • Työikäisille tulee olla tarjolla laadukkaita ammatillisen koulutuksen palveluita. 
  • Ammatillisen koulutuksen palvelut turvaavat osaavien työntekijöiden saatavuuden ja osaamisen kehittämisen. Yrittäjälle osaamisen jatkuva päivittäminen on menestymisen edellytys.  
 • Vaikutetaan aktiivisesti ammatillisen koulutuksen vetovoimaan.  
  • Lisätään ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen opinto-ohjauksen ja alueen yritysten yhteistyötä. Mahdollistetaan esimerkiksi TET-jaksot yrityksissä, kesätyöt, koulutussopimukset ja oppisopimukset sekä tuetaan työllistämistä. 
 • Tehdään yrittäjyys houkuttelevaksi 
  • Tuetaan yrittäjyyskasvatusta, yrittäjyyskokeiluita ja tarjotaan matalan kynnyksen yritysneuvontaa ja -tukea jo ammatillisen opintojen aikana. 
 • Väylät ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen välillä kuntoon 
  • Käytännön yhteistyö ja väyläopintojen mahdollistaminen erityisesti oman maakunnan ammattikorkeakoulujen kanssa lisää halukkuutta jatkaa opintoja korkea-asteella. 
    

Koulutuspalveluiden ylläpitämiseksi tarvitaan rohkeita ratkaisuja 

 • Väestörakenteen muuttuessa on löydettävä uusia ratkaisuja koulutuspalveluiden toteuttamiseksi lähipalveluina.  
  • Digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja tulee hyödyntää monipuolisesti, lisäksi työelämässä oppimista on vahvistettava. 
 • Osaamis- ja koulutuspalveluiden koko ketju kuntoon ammatillisesta koulutuksesta korkea-asteelle 
  • Yritykset hyötyvät ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyöstä. Merkittävä osa innovaatioista syntyy käytännön työtehtävien yhteydessä. 
    

Lataa AMKEn kuntavaaliesite (pdf)
Lataa käyttöösi tietoa ammatillisesta koulutuksesta (pdf)
Tutustu infograafeihin

Alla olevilla videoilla puolueiden ajatuksia ammatillisen koulutuksen kehittämisestä kunnissa:

 

 

 

 

 

 


Videot on pyydetty kaikilta puolueilta tammikuussa 2021

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi