Hallituksen tulee mahdollistaa rahoituksella ammatillisen koulutuksen pitkäjänteiset henkilöstöinvestoinnit

12.08.2019

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää tärkeänä, että valtion rahoituksen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön palkkaamiseksi tulee olla pitkäjänteistä.

 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE pitää hyvänä, että koulutusleikkausten aika on ohi ja että koulutuspanostuksia lisätään. Haluamme kuitenkin tuoda esille joitain näkökohtia, jotka liittyvät rahoituksen kohdentamiseen ja tasoon.

Lataa kannanotto tästä