Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammatillisen koulutuksen edunvalvoja

Kattavin ammatillisen koulutuksen järjestö

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on ammatillisen koulutuksen järjestäjien edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Tärkein tehtävämme on ammatillisen koulutuksen työelämälähtöinen kehittäminen – yhdessä jäsenistön kanssa.

Yhdistyksen 85 jäsentä ovat kunnallisia ja yksityisiä, monialaisia ja erikoistuneita koulutuksen järjestäjiä sekä ammatillisia aikuiskouluttajia. Jäsenemme kouluttavat yli 90 prosenttia ammattiin opiskelevista. 

Edunvalvonta

AMKE ry edustaa jäseniään koulutus- ja työvoimapolitiikan sekä lainsäädännön valmistelussa edistäen ammatillisen koulutuksen järjestämisen edellytyksiä. AMKE ry osallistuu ministeriöiden ja Opetushallituksen työryhmiin ja koulutustoimikuntiin. AMKE ry lausuu ja on kuultavana ammatilliseen koulutuksen vaikuttavista asioista.

Toimimme läheisessä yhteistyössä puolueiden, ministeriöiden sekä elinkeino- ja työelämää, kuntia ja opiskelijoita edustavien järjestöjen kanssa.

Osallistuminen ja viestintä

AMKE ry:n tavoitteet ja kannanotot valmistellaan verkostoissa, joihin jäsenten edustajat osallistuvat. AMKE ry viestii toiminnastaan ja kannanotoistaan kotisivuillaan, kerran kuukaudessa lähetettävällä jäsentiedotteella ja toimitusjohtajan katsauksilla tai tiedotteilla, joita lähetetään aina tarvittaessa.

Jäseneksi

AMKE ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeuskelpoiset koulutuksen järjestäjät. Yhdistys voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toiminnan tarkoitusta. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenhakemukset.

AMKE ry:n jäsenmaksu perustuu järjestäjän kokoon. Jäsenmaksun alaraja on 2 000 euroa ja yläraja 20 000 euroa. Jäsenmaksussa on 1 250 euron kiinteä summa, johon lisätään toissa vuoden liikevaihdosta laskettava osuus.

Vuoden 2017 koko jäsenmaksu lasketaan vuoden 2015 liikevaihdosta käyttämällä kerrointa 0,00023 ja lisäämällä summaan 1 250 euroa.

Jäsenetuja

Yhteisen edunvalvonnan ja viestinnän lisäksi jäsenillä on mahdollisuus

  • hankkia kaikki Microsoftin tuotteet ja palvelut edullisempaan jäsenhintaan,
  • liittyä tuotannonohjausjärjestelmä StudentaPlus - kehittämisyhteistyöhön,
  • osallistua AMKEn verkostoihin ja työryhmiin
  • osallistua maksuttomiin, ajankohtaisiin webinaareihin


AMKE-ryhmään kuuluu myös kehittämispalveluita tuottava Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy.

AMKEn jäsenet

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi