Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

AMKE, OSKU ja SAKKI: Esitys ylioppilastutkinnossa suoritettavien kokeiden vähimmäismäärän kasvattamisesta viiteen uhkaa kaksoistutkinnon tulevaisuutta

Työpajatoiminta ammatillisen koulutuksen tukena

Ammatillisesta opoille - 01.02