Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Nuoria ammattiosaajia työn ja koulutuksen ulkopuolella yhä liikaa

Työelämäorientoitunut projektioppiminen motivoi opiskelijoita

AMKEpäivät 2019 - 13.03