Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Veli-Matti Lamppu nimitetty AMKE ry:n toimitusjohtajaksi

Tulevaisuuden koulutuspoliittiset ratkaisut on tehtävä uusille perustuksille!

Ammattikeittiön ympäristöohjelma -workshop - 02.08