Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Vientiteollisuus: ammatillisen koulutuksen riittävä rahoitus on turvattava

Tavoitteena syrjinnästä vapaa koulutusjärjestelmä

AMKEpäivät 2018 - 10.04

Kumppanuudesta kilpailuetua