Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammatillisen koulutuksen vetovoima jatkoi laskua

Koulutustakuu - ettei kukaan jää

Kuntavaalikiertue Joensuussa - 28.03

Ravintolakokin ammattitutkinto

Alalle työllistymistä edesauttaa vahvan ammattitaidon lisäksi halu työskennellä ihmisten parissa, asiakaspalveluosaaminen, vuorovaikutustaidot, ryhmätyötaidot, oma-aloitteisuus ja kielitaito.

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Siltasaarenkatu 12, 00530 Helsinki (sisäänkäynti Paasivuorenkadun puolelta, C-rappu)
00530 Helsinki

toimisto@amke.fi