Intressebevakare för yrkesutbildningen

Den mest omfattande organisationen för yrkesutbildning

Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande AMKE rf är en intressebevakare och serviceorganisation för anordnarna av yrkesutbildning. Vår viktigaste uppgift är att utveckla arbetslivsmotsvarigheten i yrkesutbildningen – tillsammans med medlemmarna.

Föreningens 87 medlemmar är kommunala och privata, branschövergripande och specialiserade anordnare av yrkesutbildning och yrkesinriktade vuxenutbildare. Våra medlemmar utbildar över 98 procent av alla yrkesstuderande.

AMKE rf representerar sina medlemmar i beredningen av utbildnings- och arbetskraftspolitiken samt lagstiftningen genom att utveckla förutsättningarna för att anordna yrkesutbildning. AMKE rf ger utlåtanden och blir hörd i ärenden som påverkar yrkesutbildningen. AMKE rf deltar i ministeriernas och Utbildningsstyrelsens arbetsgrupper och kommittéer.

Vi samarbetar intensivt med partierna, ministerierna samt de organisationer som representerar närings- och arbetslivet, kommuner och studerande.

Utöver den gemensamma intressebevakningen och kommunikationen har medlemmarna också möjlighet att

  • anskaffa alla Microsofts produkter och tjänster till ett förmånligt medlemspris
  • gå med i utvecklingssamarbetet kring verksamhetsstyrning för utbildningsanordnare
  • skaffa sig tillgång till det gemensamma datalagret för utbildningsanordnare som finns i AMKE:s indikatorportal.
     

Till AMKE-koncernen hör också Utvecklingsbolaget för yrkeskunnande AMKE Oy, som producerar utvecklingstjänster.

Kontaktinformation

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi