Ylioppilastutkintouudistus kuolinisku kaksoistutkinnoille

05.02.2019

Sivistysvaliokunta antoi perjantaina 1.2. mietintönsä hallituksen esityksestä uudeksi ylioppilastutkintolaiksi. Valiokunta puoltaa esitystä pakollisten suoritettavien kokeiden määrän nostamisesta nykyisestä neljästä kokeesta viiteen kokeeseen.  

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry ilmaisi viime joulukuussa yhdessä Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry:n ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n kanssa huolensa ylioppilastutkinnon rakennemuutoksen vaikutuksista kaksoistutkinnon suosioon tulevaisuudessa. Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaminen rinnakkain on jo nykyisin erittäin vaativaa ja viiden kokeen myötä kahden tutkinnon suorittajien määrä todennäköisesti romahtaa.

Jotta vältyttäisiin kahden tutkinnon alasajolta AMKE ehdottaa, että kahden tutkinnon suorittajalle hyväksyttäisiin ylioppilastutkintoon neljä pakollista koetta, viidenneksi kokeeksi hyväksiluettaisiin suoritettu ammatillinen perustutkinto. 

- Koulutusjärjestelmän kehittämisessä suuntana on ollut elinikäisen oppimisen polkujen edistäminen. Työn ja teknologisen muutoksen aikana tämä on korostetun tärkeää. Ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin, osa valmistuneista hakee ammattikorkeakouluun tai yliopistoon jatko-opiskelijaksi. Jos nuori haluaa suorittaa kaksi tutkintoa, tätä pitäisi pyrkiä edistämään kaikin mahdollisin tavoin, sanoo johtava asiantuntija Satu Ågren AMKEsta.

Sivistysvaliokunnan mietintö

Kannanotto 4.12.2018: OSKU, SAKKI, AMKE: Esitys ylioppilastutkinnossa suoritettavien kokeiden vähimmäismäärän kasvattamisesta viiteen uhkaa kaksoistutkinnon tulevaisuutta