Yhteishaku päättyi: ammatilliseen koulutukseen haki 51 %

13.03.2019

Tänä keväänä yhteishaun ensisijaisista hakijoista 51 prosenttia haki ammatilliseen koulutukseen ja 49 prosenttia lukioon. Viime keväänä ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti 52 prosenttia ja lukioon 48 prosenttia hakijoista.

Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 36 970 hakijaa eli noin 690 hakijaa vähemmän kuin viime vuonna. Aloituspaikkoja on tarjolla 41 900, joista 1 850 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. 

Ammatillisen koulutuksen suosio on vähentynyt viime vuosien aikana. Valopilkkuna on kuitenkin se, että hakijamäärän lasku on hidastunut. 

AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu on tyytyväinen siihen, että työelämän viesti tarpeesta saada ammattitaitoisia työntekijöitä on saavuttanut nuoret. 

- Työelämä luottaa ammatilliseen koulutukseen ja ammatillisen valinneet opiskelijat ovat tyytyväisiä valintaansa. Nuoret myös arvostavat ammattiopintojen kautta avautuvia väyliä jatko-opintoihin ja työhön.

Suostuimmat alat pysyivät ennallaan

Ammatillisen koulutuksen suosituissa opintoaloissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Yhteishaussa suosituin ala on edelleen sosiaali- ja terveysala, johon oli 4 710 hakijaa. Seuraavaksi suosituimmat alat ovat ajoneuvo- ja kuljetustekniikka (4 460), liiketalous ja kauppa (3 650), arkkitehtuuri ja rakentaminen (3 390), sähkö- ja automaatiotekniikan ala (2 940) sekä kauneudenhoitoala (2 150).

Väylät auki

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun koulutustarjonnasta ja hakemisesta löytyy tietoa oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja Opintopolusta.

Haku vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen käynnistyi 13.3. ja on käynnissä Opintopolku.fissä 3.4. asti. Haussa ovat mukana vaativana erityisenä tukena järjestettävät ammatilliset perustutkinnot, vaativana erityisenä tukena järjestettävä ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus.

Muuhun perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen haetaan Opintopolussa 21.5.–23.7. välisenä aikana. Tällöin voi hakea kymppiluokalle, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan VALMA-koulutukseen sekä maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistavaan LUVA-koulutukseen.