Viitekehystä laajennetaan 16 osaamiskokonaisuudella

21.02.2019

Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen on voimassa olevassa asetuksessa sijoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden hallinnonalojen lainsäädännössä määritellyt tutkinnot ja oppimäärät sekä erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutukset.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti viime vuoden maaliskuussa työryhmän valmistelemaan viitekehyksen laajentamista. Laajentamisryhmä sai työnsä valmiiksi vuoden lopussa. Osaaminen ratkaisee -loppuraportin lausuntoaika päättyi 20.2.

Tarkennuksia sijoitettavien osaamiskokonaisuuksien kriteereihin

Viitekehyksessä tutkinnot ja osaamiskokonaisuudet jaotellaan niiden edellyttämän osaamisen perusteella kahdeksaan vaativuustasoon. Suoritetun tutkinnon tai osaamiskokonaisuuden tasosta tulee merkintä todistukseen. 

Yksittäisen ihmisen osaamiseen viitekehys ei ota kantaa, sanoo työryhmään kuulunut johtava asiantuntija Satu Ågren Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEsta. 

- Tavoitteena on helpottaa eri maiden tutkintojen ja tutkintotasojen vertailua sekä edistää liikkuvuutta ja jatkuvaa oppimista.

Työryhmä tarkensi kriteereitä, joiden perusteella osaamiskokonaisuuksia voidaan sijoittaa viitekehykseen. Osaamiskokonaisuuksien tulee olla osaamisperusteisia ja lähtökohtaisesti vähintään 30 osaamispisteen laajuisia. Niille tulee olla määriteltynä osaamistavoitteet, joista säädetään kansallisessa laissa tai toimivaltaisen tahon toimesta kansallisen lain nojalla. Viitekehykseen voidaan sijoittaa säänneltyjen ammattien kelpoisuus- tai pätevyysvaatimuksena olevia opintokokonaisuuksia sekä vakiintuneita tutkintoa tai muuta osaamista täydentäviä ja laajentavia osaamiskokonaisuuksia. 

Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehystä esitetään laajennettavaksi sijoittamalla:
 

tasolle 2
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)
tasolle 3
Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA)
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä
tasolle 4
Rajavartijan peruskurssi
Aliupseerin perustason opintokokonaisuus
tasolle 5
Aliupseerin yleistason (1 ja 2) opintokokonaisuus
Aliupseerin mestaritason opintokokonaisuus
tasolle 6
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset, joiden kohderyhmänä ovat alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt
Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyys
Kirkon erityiskoulutukset
Pastoraalitutkinto
tasolle 7
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset, joiden kohderyhmänä ovat ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt
Ylempi pastoraalitutkinto
Esiupseerikurssi
Sotatalouden ja tekniikan lisäopinnot

 

Viitekehystä päivitetään ja laajennetaan jatkossa tarpeen mukaan

Eri hallinnonaloilla ja sidosryhmillä on jatkossa avoin mahdollisuus esittää uusia osaamiskokonaisuuksia viitekehykseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö käsittelee sille tulleet esitykset vähintään kahden vuoden välein, tarvittaessa useamminkin.

Viitekehystä päivitetään muuttamalla Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annettua valtioneuvoston asetusta tai asetuksen liitettä. Asetusluonnos lähetetään aina laajalle lausuntokierrokselle.

- On erittäin tärkeää, että nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä viitekehystä voidaan päivittää ja täydentää tarpeen mukaan, toteaa Ågren.

Osaaminen ratkaisee. Viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportti
AMKEn lausunto