Viikon huippuhetkiä: OSAO on vahvasti mukana kestävän kehityksen vauhdissa

13.06.2023

Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä näkyvät vahvasti OSAOn kehittämis- ja hanketoiminnassa. Nyt käynnissä olevissa hankkeissa rakennetaan vihreää siirtymää tukevia oppimisympäristöjä, laaditaan alakohtaisia kestävän kehityksen tietopaketteja ja jaetaan tietoutta kansainvälisissä verkostoissa.

Seula on tiukka jo hankehakemusvaiheessa, kehityspäällikkö Hanna Blomqvist OSAOsta kertoo.  

- Kaikki rakennerahastohankkeet vastaavat hakuvaiheessa laajaan patteristoon kestävän kehityksen kysymyksiä. Jos hanke ei ottaisi toiminnassaan kestävää kehitystä huomioon millään tavalla, se tuskin saisi rahoitusta.

OSAO on vahvasti mukana uudessa Euroopan unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoittamassa hankekehityksessä. Rahasto on perustettu lieventämään ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia, ja sen avulla pyritään tukemaan alueita ja työntekijöitä, jonne siirtymä vaikuttaa eniten. Siirtymäsuunnitelmassa erilaisilla hankkeilla tuetaan uusia elinkeinoja, joita syntyy turvesektorin tilalle. 

“Tulemme rakentamaan oppimisympäristöjä vihreän siirtymän osaamisaloille, esimerkiksi hyötyajoneuvoalalle, logistiikkaan ja metsä- ja maarakennusalalle”, Blomqvist kertoo. 

Pohjois-Pohjanmaan osuus JTF-rahaston potista on merkittävä, 96 miljoonaa euroa. OSAO tekee yhteistyötä Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa ison osaamisen kehittämisen kokonaisuuden tiimoilta. 

“On hienoa, että korkeakoulut näkevät OSAOn arvokkaana hankepartnerina”, Blomqvist iloitsee.

Lue lisää >>
Aikaisemmat huippuhetket >>