Vieraskielinen ammatillinen koulutus vapautettava lupamenettelystä

02.09.2019

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE vaatii hallitusta vapauttamaan vieraskielisen ammatillisen koulutuksen järjestämisen lupamenettelystä. Osaavan työvoiman saatavuus on jo nyt keskeinen talouskasvun hidaste. Lähivuosina Suomi tarvitsee tuhansia uusia ammattiosaajia. Nykyiset ikäluokat eivät riitä täyttämään kysyntää. 

Vaikeudet osaavan työvoiman saatavuudessa ovat muodostuneet keskeiseksi kasvun pullonkaulaksi. Väestön ikääntyessä ja työikäisten määrän vähentyessä tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa ratkaisemaan osaajapulaa.  

- Laajempi englanninkielinen tutkintotarjonta ammatillisessa koulutuksessa lisäisi maamme houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille ja tukisi myös täällä jo olevien maahanmuuttajien työllistymispolkuja, sanoo AMKEn johtava asiantuntija Satu Ågren.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestäjille oikeuden toteuttaa muuta kuin suomen- tai ruotsinkielistä koulutusta. Useat koulutuksen järjestäjät ovat hakeneet oikeutta järjestää englanninkielisiä tutkintoja voidakseen vastata työelämän tarpeisiin. Lupia on kuitenkin myönnetty nihkeästi. Kielteisiä päätöksiään ministeriö on perustellut toteamalla, että opiskelijan työmarkkina-asema ei ole turvattu ilman riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa. 

Oikeus järjestää englanninkielistä tutkintokoulutusta on tällä hetkellä 16:lla ja venäjänkielistä yhdellä koulutuksen järjestäjällä.  

- Rinteen hallituksen tulee vapauttaa vieraskielinen koulutus kankeasta lupamenettelystä, vaatii Ågren. Ågrenin mukaan samaan tapaan kuin ammattikorkeakouluissa, pitäisi ammatillisen koulutuksen järjestäjien voida itse päättää tutkintokielestä työelämän tarpeisiin vastaamiseksi. 

- Englanninkielinen tutkintokoulutus on mahdollisuus myös suomalaisille opiskelijoille, muistuttaa Ågren.  

- Koulutuksen täytyy kyetä tuottamaan osaajia, joilla on valmiudet toimia kansainvälisissä tehtävissä. 

Luontomatkailussa tarve kansainvälisille osaajille 

Tampereen seudun Ammattiopisto Tredu haki vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriöltä oikeutta järjestää englanninkielistä luontoalan ammattitutkintoa. Päätös oli kielteinen.  

-  Ministeriön mukaan tälle ei ole kansallista osaamistarvetta, ihmettelee Tredun lehtori Timo Järvenpää.  

-  Kansainvälinen luontomatkailu on jatkanut kasvua kymmenen vuoden ajan. Esimerkiksi Lapin matkailun ovat siivittäneet ennätykselliseen kasvuvauhtiin ulkomaalaiset kävijät, jatkaa Järvenpää.  

Järvenpään mukaan alalla tarvitaan osaajia, jotka kykenevät tuottamaan kansainvälisille asiakkaille laadukkaita luontopalveluita.  

-  Vahva kielitaito on ehdoton edellytys. Englanninkielinen tutkintokoulutus vastaisi alan osaamistarpeisiin.