Vastavalmistuneiden työllisyys parani 5 prosenttiyksikköä

24.01.2019

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneiden työllisyys parani eniten eri koulutusasteista, jopa 5 prosenttiyksikköä, selviää tuoreesta Tilastokeskuksen julkaisusta.

Ammatillisen koulutuksen suorittaneiden työllisyysaste oli 70 prosenttia vuonna 2017. Vastavalmistuneiden työllistymistä mitataan vuosi valmistumisen jälkeen.

Kaikkien koulutusasteiden osalta eniten parani teknisten alojen työllisyys, 6 prosenttiyksikköä. Tekniikan alan vastavalmistuneista työllistyi 72 prosenttia vuonna 2017. Parhaiten sijoittuivat terveys- ja hyvinvointialalta valmistuneet, joista työllisiä oli 86 prosenttia valmistuneista.

Vuonna 2017 vastavalmistuneiden naisten ja miesten ero työllistymisessä kapeni 1,5 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen nähden. Kaikista vastavalmistuneista naisista työssä oli 73 prosenttia ja miehistä 65 prosenttia. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneista työssä oli 70 prosenttia, naisista 74 prosenttia ja miehistä 65 prosenttia.

Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista oli työttömänä 15 prosenttia, naisista 12 prosenttia ja miehistä 18 prosenttia. Kymmenen vuotta aiemmin ammatillisen tutkinnon suorittaneista työttömien osuus oli 9 prosenttia.
 

Lähde: Tilastokeskus