Väitös: Työelämäorientoitunut projektioppiminen motivoi opiskelijoita

23.01.2019

TaM Solja Upola tarkastelee väitöstutkimuksessaan projektioppimista, joka tapahtuu työelämän tarjoamissa avoimissa ja autenttisissa oppimisympäristöissä.

Upola määrittelee tutkimuksessaan työelämäorientoituneen projektioppimisen pedagogisen mallin, jossa toimijoina ovat opiskelijat, työelämän toimeksiantajat alihankkijoineen sekä oppilaitos ja opettajat.

Tutkimus vastaa kysymykseen, millaista on toimiva työelämäorientoitunut projektioppiminen ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Väitöstutkimuksessaan Upola esittelee työelämän ja koulutuksen muodostaman toimivan yhteistyömallin ja vastaa julkisuudessa käytävään keskusteluun ammatillisen koulutuksen reformin käytännön toteuttamisesta. Pedagoginen malli on sovellettavissa eri kouluasteille erityisesti silloin kun opiskellaan oppilaitoksen ulkopuolisissa ympäristöissä ja yhteistyökumppanina on oppilaitoksen ulkopuolinen toimija.

Tutkimus pyrkii tuomaan esille kaikkien työelämäorientoituneessa projektissa toimivien osapuolten näkemyksiä sekä heidän toiminnalleen tyypillisiä ominaisuuksia. Upola on kerännyt tutkimusaineistonsa kymmenen vuoden aikana työnsä ohessa opettaessaan Lapin koulutuskeskus REDUssa (ent. Lapin ammattiopisto) merkonomiopiskelijoita. 

— Projektien aikana opiskelijat hankkivat osaamista käytännönläheisesti, toiminnallisesti ja yhteisöllisesti. Menetelmä soveltuu kaikentasoisille oppijoille, jossa työtehtävät määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen ja taipumusten perusteella, Upola kertoo. 

Tutkimus osoittaa, että opiskelijat kokevat projektioppimisen heitä motivoivana ja he ovat sitoutuneita projektityöskentelyyn. Projektioppimiseen liittyy oleellisesti yhteisöllisyys sekä kokemuksellinen turvallisuuden tunne. Lisäksi projektioppiminen mahdollistaa onnistumisen kokemuksia kaikille jokaisen osaamistason mukaisesti.

— Pedagogisen mallin soveltaminen opetuksessa harjaannuttaa työelämässä tarvittavia elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Opettajan toiminnassa korostuu projektioppimisen tukemisen ja erityispedagogisten taitojen lisäksi johtamis- ja organisointiosaaminen, Upola toteaa. 

Seuraa väitöstilaisuutta srtiimin kautta 25.1.

TaM Solja Upolan väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus ”Työelämäorientoitunut projektioppiminen ammatillisen koulutuksen kontekstissa” esitetään Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopistossa 25.1.2019 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen Helsingin yliopistosta ja kustoksena dosentti Marjaana Kangas Lapin yliopistosta.

Linkki striimiin