Sote-ala tarvitsee nopeasti lisää lähihoitajia - samalla ei pidä unohtaa muuta osaajapulaa

11.02.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö nostaa lähihoitajien koulutusmääriä 500 opiskelijavuodella jo tänä vuonna. Erityispainotuksena ovat vanhuspalvelut. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry muistuttaa, että samalla tulee ammatillisessa koulutuksessa huolehtia kaikkien alojen ammattiosaajatarpeista. 

Opetus- ja kulttuurimininteriö käynnistää toimenpiteet sosiaali- ja terveysalan opiskelijamäärien lisäämiseksi. Nopeana toimena tullaan lisäämään vanhuspalveluihin painottuneiden lähihoitajien koulutusmäärää tälle vuodelle 500 opiskelijavuodella. Vuonna 2017 lähihoitajaopiskelijoita oli noin 35000 ja heitä valmistui noin 15000.  Lähihoitajaopiskelijoiden osuus kaikista ammatillista perustutkintoa suorittavista opiskelijoista on jo nyt noin 18,5 prosenttia. 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutusmäärien kasvattaminen on perusteltua, kun huomioidaan väestön ikääntymisen aiheuttama palvelutarpeen kasvu.  

- Tärkeää on myös ennakoida mahdollisen hoitajamäärämitoituksen tiukkenemisen tuomaa koulutustarvetta, toteaa AMKE ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu

Samalla kun reagoidaan nopeasti sosiaali- ja terveysalan työvoimatarpeeseen, ei kuitenkaan tule unohtaa lähes kaikkia toimialoja, kuten teknologiateollisuutta, koskevaa pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta.  

- Pidemmällä tähtäimellä emme voi lähteä sammuttamaan vain yksittäisiä tulipaloja, vaan meidän tulee toteuttaa kokonaisvaltaista työvoiman tarpeiden ennakointia, Lamppu muistuttaa.

Keskeisiä keinoja varmistaa kilpailukyky kaikissa yrityksissä  ja työpaikoissa on mahdollistaa vähintään toisen asteen koulutus koko ikäluokalle. Lisäksi tulee rakentaa nykyistä selkeämmät ja kannustavammat mallit aikuisten jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen koko koulutusjärjestelmässä. Näyttää myös siltä, että ilman merkittävää työperäisen maahanmuuton lisäämistä emme pysty vastaamaan kaikkeen työvoiman kysyntään.  

- Ammatillisella koulutuksella on kakkien näiden haasteiden ratkaisemisessa merkittävä rooli, Lamppu korostaa.