Seuraavalle hallitukselle vielä paljon rahoitusvajetta kurottavaksi ammatillisessa koulutuksessa

06.04.2022

Kehysriihessä päätettiin muuttaa määräaikainen tulevaisuusinvestointi pysyväksi rahoituksesi. Noin 80 miljoonan euron tämän hallituskauden rahoituslisäystä kuitenkin leikataan 50 miljoonaan euroon. Tulevaisuusinvestointi on suunnattu ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön palkkaamiseen.

- Rahoituksen taso olisi ollut tärkeää säilyttää ennallaan, jotta riittävästä henkilöstömäärästä ja opetuksen laadusta voidaan pitää kiinni myös tulevaisuudessa, toteaa AMKEn toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu.

Lampun mukaan rahoituksen supistumisen myötä opetushenkilöstön määrän lisääminen nykyisestä tulee vaikuteutumaan oleellisesti.

- Vaikutuksia saattaa olla myös joidenkin määräaikaisesti palkattujen henkilöiden työn jatkumiseen.

Myönteistä on se, että määräaikaisesta rahoituksesta siirrytään ennustettavampaan rahoitukseen ja indeksikorotus toteutetaan. Tärkeää on myös pitää kiinni luvatusta oppivelvollisuuden laajentamisen kustannusten täysimääräisestä kompensoinnista.

Ammatillisen koulutuksen rahoituspaineet kasvavat tulevina vuosina. Yhä suurempi joukko opiskelijoista tarvitsee tukea opinnoissaan. Jatkuvan oppimisen tarve kasvaa yhteiskunnan ja työelämän nopeassa muutoksessa. Lisäksi Ukrainan sodan aiheuttama pakolaiskriisi tuo ennakoimattomia kustannuksia koko koulutusjärjestelmään.

- Seuraavalla hallituksella tulee olemaan tärkeää kuroa edelleen umpeen ammatillisen koulutuksen rahoitusvajetta sekä lisätä koulutuksen kykyä vastata nopeasti muutoksiin, Lamppu painottaa.