Reformissa suunta on oikea, mutta tekemistä riittää

18.02.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi on menossa oikeaan suuntaan, mutta hallituksen tavoitteet sääntelyn purkamisesta eivät ole vielä näkyvissä OKM:n 9.2. päivätyissä reformin toimeenpanon suuntaviivoissa, AMKE toteaa osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmälle lähettämässään viestissä.

Rahoituksen supistuminen ja muutosten kiihtyvä vauhti edellyttävät koulutuksen järjestäjiltä nykyistä nopeampaa reagointia. Tämän vuoksi koulutuksen järjestäjiin kohdistuvaa sääntelyä on purettava.

AMKE kannattaa suuntaviivoissa esitettyä yhteen tutkinnon suorittamistapaan siirtymistä, mikä mahdollistaa päällekkäisten toimintojen purkamisen. Ammatillinen koulutus tulee työelämälle helpommin ymmärrettäväksi ja koulutuksen järjestäjän työtaakka yksinkertaistuu.

Tutkintoja ja niiden suorittamista on jatkovalmistelussa selkeämpi kutsua osaamisperusteiseksi, jolloin näyttö on yksi tapa osoittaa ja arvioida opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien osaamista. Osaamispe-rusteisuus tarkoittaa, että lainsäädännöllä tai järjestämisluvilla ei pidä tiukasti ottaa kantaa osaamisen hankkimisen tapoihin tai paikkoihin.

AMKE esittää, että koulutuksen järjestämisluvasta tulee akkreditoinnin kaltainen oikeus järjestää koulutusta ja myöntää tutkintoja. Sen edellytyksenä ovat ammatilliset ja taloudelliset edellytykset sekä toimiva laadunhallinnan järjestelmä, kuten OKM on esittänyt. Näiden edellytysten tulee koskea kaikkia koulutuksen tai tutkintojen järjestäjiä.

Koulutuksen järjestäjän toiminnan laajuuden eli opiskelijamäärien päättämiseen on oltava arvioitavissa olevat kriteerit, ei OKM:n harkinta. Kriteereissä voidaan arvioida muun muassa väestön ja työelämän koulutustarpeita alueittain tai alakohtaisesti.

Ammatillisen koulutuksen jatkuvuus ei voi perustua vuosittaisiin rahoituspäätöksiin, joten toiminnan laajuus on määritettävä vähintään budjettikehyksen kaudeksi. Koulutuksen järjestäjien henkilöstöpolitiikka ja investoinnit edellyttävät pitkäjänteisyyttä.

AMKE muistuttaa, että tuleva rahoitusjärjestelmä on keskeinen koulutuksen ohjauksen muoto. Sen tulee kannustaa järjestäjiä myös työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen.

Alustavista linjauksista puuttuu kiinteistöistä luopumiseen liittyvien takaisinperintävelvoitteiden helpottaminen, johon eduskunta otti joulukuussa kantaa hyväksyessään vuoden 2016 talousarvion.

AMKE esittää, että rahoituksen uudistamisen yhteydessä ammatillisen koulutuksen alv-kompensaatio muutetaan euro–eurosta-malliksi, kuten ammattikorkeakouluissa. Verokysymykset ovat olennaisia, kun koulutuksen järjestäjät harkitsevat tulevaisuuden juridisia organisaatiomuotojaan.