Pääministeri vaatii huomiota yrittäjyyskasvatukselle

06.04.2016

Valmistaako ammatillinen koulutus parhaalla mahdollisella tavalla yrittäjyyteen, kysyi pääministeri Juha Sipilä AMKEN yhteistyöfoorumissa. Hän viittasi omiin kokemuksiinsa yrittäjänä ja korosti suomalaisten vahvuutena kykyä löytää käytännönläheisiä ratkaisuja visaisiin ongelmiin.

Sipilä näki erityisen tärkeänä pienten ja keskisuurten yritysten ja ammatillisen koulutuksen välisen yhteyden. Työelämäyhteys on pääministerin omienkin kokemusten mukaan ammatillisella koulutuksella vahvaa. Erityisenä huolena on kuitenkin se, valmistaako koulujärjestelmämme parhaalla mahdollisella tavalla yrittäjyyteen ja sen vaatimaan innovatiivisuuteen. Pääministeri kysyi seminaarin osallistujilta, voitaisiinko tällä puolella tehdä jotakin vielä enemmän?

Uudistaminen välttämätöntä

Sipilä korosti uudistumisen tarvetta. Koulutuksestakin on jouduttu leikkaamaan, koska Suomessa ei ole tehty riittäviä uudistuksia ajoissa. Pääministeri kiitti koulutuksen järjestäjiä siitä, että olemme tunnistaneet muutoksen tarpeen ja haluamme olla itse vaikuttamassa uudistuksen sisältöön.

Ammatillisen koulutuksen reformi on iso uudistus, joka on nyt saatava maaliin. Uudistaminen on välttämätöntä, totesi pääministeri.

Pääministeri korosti yhteistyön, siilojen purkamisen sekä uudenlaisen innovaatiolähtöisen koulutuksen merkitystä Suomelle ja suomalaisille.

Sipilä painotti ammatillisen koulutuksen merkitystä Suomen kilpailukyvylle.

- Muutosvauhti Suomessa ja maailmassa on sellainen, että ketteryys, innovatiivisuus ja muuntautumiskyky tulee ottaa aivan toisenlaiseen keskiöön kuin aiemmin

Ammatillinen koulutus ei siirry maakunnille

Pääministeri Juha Sipilä kertoi hallituksen sopineen, että koulutus ei siirry maakuntien tehtäväksi. Jatkossakin on tilaa ja tehtävää erilaisille ja erikoistuneille koulutuksen järjestäjille, mutta yhteistyöhön on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota.

Sipilä lupasi normipurun koskevan myös ammatillista koulutusta

Hallinnon järkeistäminen ei ole aiempaan nähden irrallinen kysymys ja normien purkaminen varmasti koskee myös ammatillista koulutusta, Juha Sipilä linjasi. Hän totesi, että Suomessa on laajasti ylisääntelyä. Tarpeettomien normien purkamisesta hän pyysi koulutuksen järjestäjiltä suoria ja selkeitä ehdotuksia sekä ammatillisen koulutuksen reformin valmistelun yhteydessä, että suoraan normipurku.fi –osoitteeseen.

Pääministeri Juha Sipilä puhui AMKEn yhteistyöfoorumissa 6.4.2019