Onko rakennusalalla vaihtoehtoja oppilastyönä rakennettaville omakotitaloille?

09.03.2024

YLE julkaisi 9.3. jutun, jossa kerrottiin, että ammattiopiskelijat eivät enää pääse rakentamaan taloja entiseen malliin. Saimaan ammattiopisto Sampo haluaa valottaa tilannetta myös ammatillisen koulutuksen järjestäjien näkökulmasta.

Saimaan ammattiopisto Sampon rakennusalalla on mietitty onko oppilastyönä rakennettaville omakotitaloille vaihtoehtoja. Tämän käytössä olleen toimintamallin hyvänä puolena on ollut se, että yksi opiskelijaryhmä on pääsääntöisesti nähnyt rakentamisen toteutuksen maanrakennusvaiheesta viimeistelytöihin ja saanut harjoitella monipuolisesti eri töitä ja tehdä näyttöjä rakennuksen edetessä. Osa työmaista on kestänyt yli kolmen vuoden, jolloin yksi opiskelijaryhmä ei ole pystynyt osallistumaan kaikkiin rakentamisen vaiheisiin. Varjopuolena on ollut kustannusten kertyminen taseeseen ja se, että talon myydessä myyntihinta ei ole kattanut kuin osan syntyneistä kustannuksista. 

Sampon kaikilla aloilla, siis myös rakentamisen alalla, on ollut muutama vuosi aikaa muuttaa toimintamalleja ja prosesseja taloudellisempaan suuntaan, jotta alan opiskelijatuloilla voidaan kattaa annettava koulutus. Alan koulutuspäällikkö teki ehdotuksen toiminnan muuttamisesta niin, että jatkossa omien myytävien omakotitalojen rakentamisesta luovuttaisiin vuoden 2024 loppuun mennessä ja pyrittäisiin saamaan opiskelijat työelämän palvelukseen koulutus- ja oppisopimuksilla. Lisäksi voitaisiin peruskorjata kuntayhtymän omia kiinteistöjä omalla rahalla. Kiinteistömassaa on omassa omistuksessa yli 50 000 m2, joten tätä työmaata riittää.  Lisäksi on aina mahdollisuus toteuttaa muita rakennuskohteita, joissa tarvikkeet maksavaa jokin muu taho kuin oppilaitos.

Kotkassa ja Haminassa toimiva Ekami on toteuttanut kerrostalon linjasaneerauksia kahden vuoden projektina, missä on saneerattu kahdessa rapussa sijaitsevat kahdeksan huoneistoa. Työstä voitiin toteuttaa 90 % opiskelijatyönä ja hankkeentilaajana oli Kotkan asunnot. Ekami ei rakenna enää oppilaitostyönä omakotitaloja.  Kouvolassa ammattioppilaitos Eduko Oy rakentaa tällä hetkellä rivitaloa, mikä ei ole oppilaitoksen omistuksessa, vaan sen omistaa ja rakennustarvikkeet maksaa talon omistaja. He voivat jatkossa rakentaa myös myytäviä omakotitaloja. Mikkelissä ja Pieksämäellä toimiva Esedu Oy kertoi luopuneensa omien oppilaitostyönä rakennettavien omakotitalojen rakentamisesta ja he keskittyvät jatkossa asiakkaiden maksamien kohteiden tekemiseen.  Savonlinnassa Samiedu on luopunut oppilastöinä rakennettavista omakotitaloista noin viisi vuotta sitten. Naapureista myös Pohjois-Karjalassa Riveria on luopunut oppilaitostyönä rakennettavista omakotitaloista. Naapureiden rehtoreilta tai rakennusalan vastuuhenkilöiltä saadun tiedon perusteella olemme tällä hetkellä ainoa oppilaitos, mikä on toistaiseksi rakentanut omalla rahalla omakotitaloja myyntiin. Tämä on siis nyt päättymässä. 

Omien omakotitalojen luopumisen yhteydessä tulee olla työmaita, joihin saamme ne opiskelijat, joiden osaaminen ei vielä riitä rakennusalan yritysten palveluksessa toimimiseen. Näille opiskelijoille tulee olla oppilaitoksen omia peruskorjaus tai muita hankkeita, jotta heidän osaamistasonsa saadaan nostettua työllistymisen edellyttämälle tasolle. nyt toteutettavassa muutoksessa ei ole kyseessä opetuksen siirtäminen yritysten kontolle tai käytännön opetuksen vähentäminen. Pyrimme toimimaan jatkossa kustannustehokkaammin niin, että kaikki opetukseen käytettävissä oleva raha menee jatkossa opetukseen, eikä sitä hukata opiskelijatalojen rakentamisen kustannuksiin.

Saimaan ammattiopisto Sampo
Antti Lehmusvaara, rehtori
Anne Poutanen, apulaisrehtori
Mikko Myller, koulutuspäällikkö