Nuoria ammattiosaajia työn ja koulutuksen ulkopuolella yhä liikaa

20.02.2019

Tilastokeskuksen tuoreen Työssäkäynti -tilaston mukaan vuonna 2017 väestössä oli 448 000 18-24-vuotiasta, joista työn ja koulutuksen ulkopuolella oli 75 515. Lukuun eivät sisälly varusmiespalvelusta suorittavat henkilöt.

Eri koulutusasteilta valmistuneista, ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisyys koheni eniten – jopa viisi prosenttiyksikköä. Heistä työssä oli 70 prosenttia. Myönteisestä työllisyyskehityksestä huolimatta työn ja koulutuksen ulkopuolella oli 31 600 ammatillisen tutkinnon suorittanutta nuorta aikuista. 

- Luku on suuri siihen nähden, että talouden noususuhdanteen aikana pula ammattiosaajista on kasvanut nopeasti, sanoo johtava asiantuntija Satu Ågren Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEsta.

Kaikilla aloilla ovet työelämään eivät kuitenkaan aukea yhtä helposti. Omaa koulutusta vastaavaa työtä ei ole myöskään aina tarjolla omalla paikkakunnalla ja työikäisten halukkuus muuttaa työn perässä on melko vähäistä.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneita työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia oli eniten 20-vuotiaissa. Tätä selittää osin siirtymäaika ammatillisen koulutuksen opinnoista korkea-asteen opintoihin. 

- Moni ammattiin opiskeleva suunnittelee hakevansa valmistumisensa jälkeen opiskelemaan korkeakouluun. Osa joutuu pitämään välivuoden ennen jatko-opintopaikan löytymistä, osalla suunnitelmat muuttuvat matkan varrella. Ammatillisen tutkinnon suorittaneista noin 7 prosenttia opiskelee päätoimisesti vuosi valmistumisensa jälkeen, kertoo Ågren. 

Perusosaaminen kuntoon

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista 18-24-vuotiaista yli 28 000 oli vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa. 

- Työllistyminen ilman tutkintoa on Suomessa tutkitusti vaikeaa. Opintoihin siirtyminen perusasteen jälkeen on parantunut huomattavasti jatkuvan haun ansiosta, mutta ongelman ratkaisuksi ei riitä koulutuksen saatavuuden parantuminen, sanoo AMKEn asiantuntija Saku Lehtinen.

Monilla nuorilla perusosaaminen jää liian heikoksi perusasteella, jolloin riski opintojen keskeyttämiseen toisella asteella kasvaa. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten määrä on kaksinkertaistunut vuosina 2004-16 ammatillisessa koulutuksessa. Jo joka viides opiskelija kuuluu erityisen tuen piiriin. 

- Perusasteen ja toisen asteen nivelvaiheita tulee hyödyntää enemmän, esimerkiksi joustava perusopetus (JOPO) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA), esittää Lehtinen.

 Myös positiivista kehitystä

Tilastokeskuksen vuosikeskiarvoon perustuvassa seurannassa löytyy myös positiivista kehitystä. Työn ja koulutuksen ulkopuolella oli 20-24-vuotiaista vuonna 2015 noin 15 prosenttia, kun vuonna 2018 osuus oli laskenut 11,8 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että noin 14 000 nuorta on päässyt koulutukseen tai työhön.


Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 18–24-vuotiaiden määrä iän ja korkeimman suoritetun tutkinnon mukaan vuonna 2017, yhteensä 75 515 henkilöä

Lähteet:

OKM:n tiedote: Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten osuus vähentynyt

Tilastokeskus: Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista aikuisista enemmistö vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneita,

Tilastokeskus: Vastavalmistuneiden työllisyys parani,