Lapin matkailuopiston opettaja Mari Jokela Suomen eTwinning- kilpailun voittajaksi

15.04.2016

eTwinning on EU-ohjelma, joka antaa kouluille ja oppilaille mahdollisuuden työskennellä verkkoympäristöissä eurooppalaisten yhteistyökumppanien kanssa. Suomessa ohjelmaa koordinoi Opetushallitus.

Mari Jokela opettaa matkailu-, ravitsemis- ja talousalaa Lapin matkailuopistossa. Hänen YES-Young Europeans in the Statistics -projektissaan opiskelijat toteuttivat ammatillisen perustutkinnon soveltavan matematiikan opintojakson uudella tavalla: yhteistyössä hollantilaisten, espanjalaisten, ranskalaisten, italialaisten ja romanialaisten opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat laativat itselleen läheisistä teemoista (musiikki, harrastukset, videopelit, tulevaisuus) kysymyksiä, joista parhaat valittiin Google Forms -kyselylomakkeeseen ja edelleen työstettäviksi.

Opiskelijat tutustuivat uusiin ihmisiin, kommunikoivat vieraalla kielellä, oppivat käyttämään erilaisia tvt-työkaluja ja ymmärtämään eurooppalaisia tapoja.

- Soveltavassa matematiikassa on tavoitteena, että opiskelija osaa soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ongelman ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksiä. Lisäksi hän osaa laskea tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut. Nämä kaikki tavoitteet saavutettiin tässä projektissa, kertoo Mari Jokela.

Toiseksi jokavuotisessa kilpailussa tuli Merja Jokinen Lehtisaaren koulusta Jyväskylästä. Voittajat palkittiin ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa 14.4. He pääsevät osallistumaan eTwinningin vuosittaiseen konferenssiin Ateenassa 27.-29.10. 2016.