Koulutuksen kehittäminen ei ole hallinnon uudistamista

14.04.2015

Hallinnolliset muutokset eivät riitä koulutuksen uudistamiseen, sanoo Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n toimitusjohtaja Petri Lempinen. Hallinnon sijasta on keskityttävä asiakkaiden  - työelämä ja opiskelijat  - tarpeisiin.  

Ammatillisen koulutuksen menestyminen perustuu ajan tasalla oleviin tutkintoihin ja koulutusmuotoihin. Vain näin vastataan eri toimialojen ja alueiden muuttuviin tarpeisiin.

Suurin osa ammattiin opiskelevista on aikuisia, jotka opiskelevat ammatissa kehittyäkseen tai ammattia vaihtaakseen. Ammatillinen koulutus ei ole vain perusopetuksen jatke vaan merkittävä elinkeinopolitiikan ja aluekehityksen työkalu. Asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin vastaamiseksi Suomessa on eri tavoin profiloituneita koulutuksen järjestäjiä.

Ammatillista koulutusta ei pidä pakottaa yhteen muottiin tai maakuntamalliin, koska elinkeino- ja työelämän tarpeet vaihtelevat maan eri osissa, sanoo Lempinen. Savon malli ei sovi pääkaupunkiseudulle – ja päinvastoin.

Vuonna 2013 ammatillisessa koulutuksessa opiskeli 314 000 suomalaista. Tutkinnon suoritti yhteensä noin 70 000 henkilöä.

Ammatillinen koulutus on paljon enemmän kuin peruskoulun jatke. Nuorten ammatillisen koulutuksen lisäksi se sisältää ammatillisen aikuiskoulutuksen, joko peruskoulutuksena ammatinvaihtajille tai lisäkoulutuksena uran kehittämiselle. Työelämän tarpeiden lisäksi ammatillinen koulutus kantaa vastuuta syrjäytymisen ehkäisemisestä.

Petri Lempinen puhuu tiistaina Kuopiossa Savon koulutuskuntayhtymän valtuuston seminaarissa.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Petri Lempinen,

puhelin 040 7667 805, sähköposti petri.lempinen@amke.fi, twitter @LempinenPetri

www.amke.fi #ammatillinenkoulutus

 

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

AMKE ry on ammatillisen koulutuksen järjestäjien edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Tärkein tehtävämme on ammatillisen koulutuksen työelämälähtöinen kehittäminen – yhdessä jäsenistön kanssa. AMKE ry:n 86 jäsentä kouluttavat noin 340 000 suomalaista, mikä on yli 90 prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä.