Kiinalaisopettajille osaamista työelämäyhteistyöhön suomalaisesta erikoisammattitutkinnosta

18.01.2019

Kuva: Gradia

Suomalaisella ammatillisella koulutuksella on kysyntää maailmalla. Tällä viikolla 26 shanghailaista opettajaa sai osatutkintotodistuksen suomalaisesta tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnosta. Koulutuksen toteutti Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia yhteistyössä koulutusvientiyritys EduCluster Finlandin kanssa. 

Shanghai Commercial Accounting Schoolissa (SCAS) pilotoitiin koulutusohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda uusia malleja oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön tuotekehityksen ja palvelumuotoiluin keinoin hyödyntäen suomalaisia oppimismetodeja.

Koulutukseen sisältyi suomalaisten kouluttajien toteuttamia jaksoja Kiinassa sekä etäohjattua tiimi- ja kehittämistyötä. Näyttöjen arvioinnissa mukana olivat paikalliset työelämän edustajat Shanghaista.

Hyvät kokemukset siivittävät jatkoon
Suomalainen ammatillinen koulutus sai opettajilta erinomaista palautetta.

- Suomalaisten asiantuntijoiden tuella olemme saaneet rakennettua uusia kumppanuuksia yritysten kanssa sekä uudistaneet opetussuunnitelmia työelämälähtöisemmiksi. Olemme oivaltaneet valmentavan otteen merkityksen yksilön oppimisen tukemisessa, sanoo SCAS:n tiimivastaava Xia Ying.

- Palvelumuotoilu todella toimii oppilaitoksen kehittämistyössä. Oli ilo huomata, miten koulutusohjelman myötä opettajien valmiudet koulutusalojen rajat ylittävään kehittämiseen vahvistuivat selvästi, kuvaa vastuukouluttaja Pia Särkkä Gradiasta.

- Skills Broker -koulutuksella on kysyntää laajemminkin Kiinassa sekä muualla. Neuvotteluja käydään parhaillaan uusista toteutuksista, kertoo Gradian kv-asiakkuuspäällikkö Pauliina Holm.

Koulutuksen järjestäjänä toimii Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Gradia on yksi yhdestätoista koulutuksen järjestäjästä, jotka saivat kokeiluluvan ammatillisen koulutuksen tutkintovientiin jo vuoden 2016 lopussa. Kokeilun tuloksena Gradia on ensimmäisenä Suomessa vienyt ammatillista koulutusta mm. Qatariin ja Kiinaan, myöntäen myös ensimmäiset suomalaiset ammatillisen koulutuksen tutkinnot ulkomailla.

Lähde: ePressi