Joka neljäs ammatillinen tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena

11.02.2016

Opetushallinnon tilaston mukaan joka neljäs ammatillinen tutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksessa. Vuonna 2014 oppisopimuskoulutuksessa opiskeli 48 733 opiskelijaa. Oppisopimuskoulutusta pyritään hyödyntämään nykyistä laajemmin myös työttömien sekä muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien ammatilliseen kehittämiseen. Joka neljännellä vuonna 2013 oppisopimuskoulutuksen aloittaneella ei ollut perusasteen jälkeistä tutkintoa.

Koulutuksessa aloitti vuonna 2014 reilut 19 300 opiskelijaa; opiskelijamäärät ovat laskeneet 2010-luvulla kaikissa koulutustyypeissä, mutta erityisesti laskua on tapahtunut ammattitutkintoa suorittavien määrissä. Vuoden 2014 oppisopimusopiskelijoista 19 700 opiskeli ammatillista perustutkintoa, 14 500 ammattitutkintoa ja 14 600 erikoisammattitutkintoa.

Ammatillisia tutkintoja suoritettiin oppisopimuskoulutuksena kaikkiaan 12 500 eli noin neljännes vuoden 2014 kaikista toisen asteen ammatillisista tutkinnoista. Vuonna 2014 suosituimmaksi oppisopimusteitse suoritetuksi tutkinnoksi nousi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, toiseksi eniten suoritettiin johtamisen erikoisammattitutkintoja.

Kaikista oppisopimusopiskelijoista 25 vuotta täyttäneitä oli 80 %. Vuonna 2014 naisten osuus kaikista oppisopimusopiskelijoista oli noin 54 %. Naisten osuus on ollut viime vuosina kasvussa erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä ja naisten osuus kaikista 55–59-vuotiaista opiskelijoista olikin jo 67 %. Alle 20-vuotiaista opiskelijoista valtaosa oli puolestaan miehiä.

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen on yksi EU-tasolla sovituista prioriteeteista ammatillisen koulutuksen uudistamiseksi. EU-komissio on todennut, että vaikka Suomessa oppisopimuskoulutukseen osallistuu aikaisempaa enemmän opiskelijoita, taso on edelleen suhteellisen alhainen verrattuna muihin EU-maihin.

OPH:n uutiseen.