Ideoita työttömyyden vähentämiseksi kaivataan

05.02.2016

Työllistymiseen ja työllistämiseen liittyviä uusia toimintamalleja kerätään työ- ja elinkeinoministeriölle helmikuun ajan. Kerätyistä ehdotuksista kootaan maaliskuun aikana arvio hallitukselle, joka päättää, mitä uusia kokeiluja mahdollisesti aletaan valmistella.

Kokeiluehdotuksen voi tehdä TEM:n verkkosivulla pian avattavan kyselyn kautta tai lähettämällä perusteltu ehdotus sähköpostitse osoitteeseen tyollisyyskokeilut.aula@tem.fi . 

Kokeiluluehdotusten muotoa tai laajuutta ei ole rajattu, vaan kaikki näkemykset työttömyyden vähentämiseksi ovat tervetulleita. Kokeilut voivat olla paikallisia, alueellisia tai valtakunnallisia ja ne ne voivat rohkeasti haastaa vanhoja toimintamalleja.

Erityisesti kaivataan ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa olevien eli nuorten, maahanmuuttajien, osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyneiden työllistymiseen. Uusien toimintamallien tarve koskee kuitenkin myös koulutettuja ja akateemisia työttömiä. Lisäksi uusia ratkaisuja tarvitaan itsensä työllistämisen kynnyksen alentamiseen.

Selvityshenkilö Maria Kaisa Aula on myös puhujana TEM–AMKE-ajankohtaisfoorumissa helmikuussa.

Lisätietoja antaa työllisyyskokeilujen selvityshenkilö Maria Kaisa Aula: tyollisyyskokeilut.aula@tem.fi, puh. 050 530 9697 tai johdon sihteeri Sari Tuononen: sari.tuononen@tem.fi, puh. 050 396 0332.

Sosiaalisessa mediassa keskustelua voi seurata tunnuksella #tyollisyyskokeilut.