Hyria edelläkävijä ilmastoasioissa

08.04.2019

Hyria koulutuksen hiilijalanjälki on kartoitettu ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa. Hyrian päästöt olivat yhteensä 2607 tonnia vuonna 2017. Hyrian toiminnan laajuuteen nähden hiilijalanjälki on pieni. Hyria palvelee osaamisen kartuttamisessa sekä henkilöasiakkaita että työnantajia kattaen vuosittain noin 10 000 opiskelijaa. Oppimisympäristöjä on paljon, ja laskennassa huomioitiin kaikki Hyrian omat kiinteistöt kahdeksassa eri toimipisteessä Hyvinkäällä ja Riihimäellä.

- Hyria on vastuullinen toimija ja haluaa olla edelläkävijä myös ilmastosioissa, toteaa Hyrian toimitusjohtaja Pekka Vaittinen

Hyria voikin esimerkillään edistää myös omien opiskelijoidensa ja muiden kansalaisten myönteisiä ilmastotekoja.

Eniten päästöjä sähköstä ja matkustamisesta

Hyrian hiilijalanjäljen määrittäminen pohjautuu GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin, joka on maailman laajimmin käytetty standardi yritysten ja muun tyyppisten organisaatioiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan. Päästölaskennan suoritti Sari Siitonen Clonetista käyttäen työkaluna kehittämänsä OpenCO2.net–alustan hiilijalanjälkilaskuria. Päästölähteet identifioitiin päästöluokista Scope 1-3 ja laskenta perustui Hyrian toimittamiin lähtötietoihin omasta toiminnastaan.

Eniten päästöjä syntyi ostoenergiasta (yhteensä noin 1300 tonnia), josta sähkön osuus oli suurin. Muita merkittäviä päästölähteitä olivat henkilökunnan kodin ja työn väliset matkat sekä ostetut tuotteet ja palvelut, lähinnä elintarvikkeet.  

- Hyrian hiilijalanjälkeä on vaikeaa suoraan verrata muihin organisaatioihin, koska meillä on esimerkiksi kattavaa omaa ravintolatoimintaa, mitä monilla muilla organisaatioilla itsellään ei ole. Tiedossa ei ole myöskään muita oppilaitoksia, jotka olisivat laskeneet tai ainakaan julkaisseet hiilijalanjälkensä, kertoo Hyrian laatukoordinaattori Juulia Juslin.

Positiivinen yllätys oli kaukolämmityksen pienet päästöt. Niistä Clonetin Sari Siitonen toteaa seuraavaa: 

- Hyvinkään ja Riihimäen alueen kaukolämpö on tuotettu pääasiassa uusiutuvilla energialähteillä ja kaukolämmön tuotannon päästöt ovat alle 7 % Suomen keskimääräisen kaukolämmön tuotannon päästöistä.

Hiilijalanjälkien jäljillä

Hyria haluaa olla selvillä oman hiilijalanjälkensä suuruudesta, koska sen tasoa on tarkoitus käyttää vertailukohtana toteutettaville kehittämistoimenpiteille sekä tuomaan konkretiaa oppilaitoksen tavoitteen asetantaan. 

- Hyrialla on käynnistynyt toimitilaohjelma, jonka myötä oppilaitoksen kiinteistöjä remontoidaan modernimmiksi oppimisympäristöiksi kestävät energiaratkaisut huomioiden. Hyria on myös yksi pilottioppilaitos, kun valtakunnallisia ammatillisten oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereitä uudistetaan parhaillaan Kestävän tulevaisuuden indikaattoreiksi, Juslin sanoo.

Hiilijalanjälki kuvaa tietyn rajattavissa olevan kokonaisuuden aiheuttamaa ilmastokuormaa. Ilmastokuorma aiheutuu kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4) ja typpioksiduulin (N2O), päästöistä ilmakehään. Hiilijalanjälki ilmaistaan tyypillisesti hiilidioksidi-ekvivalentteina, jossa eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset on otettu huomioon.

Yksi Hyrian omistajista, Hyvinkään kaupunki, kuuluu HINKU-kuntiin, ja on ollut aktiivinen ilmastoasioissa, kuten myös toinen omistajamme Riihimäki. 

Juslinin mukaan lähikaupunkien hyvä esimerkki innosti vapaaehtoiseen hiilijalanjäljen kartoitustyöhön. 

- Kannustamme myös muita oppilaitoksia – ja kaikenlaisia organisaatioita -  ilmastotyöhön ja kartoittamaan oman hiilijalanjälkensä.

Juulia Juslin työskentelee Hyria koulutuksen laatukoordinaattorina vastuualueenaan laadunhallinta arviointeineen. Juulialle kuuluu myös oppilaitoksen kestävän kehityksen työn koordinointi. Juulialla on ammatillisen opettajan pätevyys sekä pitkä kokemus kestävän kehityksen edistäjänä ja laadunhallinnan kehittäjänä. Ympäristöalaa hän on opiskellut biotieteiden maisteriksi ympäristöekologian laitoksella Helsingin yliopistossa.