EU:n opetusministerit haluavat lisää oppimista työpaikoille

22.06.2015

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammatillisen koulutuksen laadun parantaminen ovat kärkilinjauksia EU.n opetusministereiden Riian kokouksesta 22.6.2015. Suomea kokouksessa edusti ministeri Sanni Grahn-Laasonen.  

Riian päätöslauselmissa ministerit korostavat, että kaikilla on oltavat pääsy tutkintoon johtavaan koulutukseen, joka tuottaa työelämän edellyttämää osaamista ja elinikäisen oppimisen taitoja. EU:n lisäksi OECD on korostanut tuoreessa Skills Outlook raportissa perustaitojen merkitystä työllistymiselle.  

Koulutuksen keinoja tarvitaan, sillä EU-maissa on yli 5 miljoonaa nuorta työtöntä. Nuoret ovat kolme kertaa todennäköisemmin työttömänä kuin aikuiset. Samanaikaisesti koko aikuisväestöstä neljäsosalla on heikot perustaidot. Ammatillisella koulutuksella pitäisi olla merkittävä rooli EU:n kasvun ja työllisyyden strategiassa. 

EU:n linjaukset ovat samansuuntaiset kuin Suomen tuore hallitusohjelma, mutta Suomessa koulutukseen kohdistuu merkittäviä rahoituksen leikkauksia. 

Riian kokous jatkaa marraskuussa 2002 aloitettua ammatillisen koulutuksen Kööpenhaminan prosessia, joka on tuottanut mm. eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen, ECVET-opintosuoritusten siirtojärjestelmän ja koulutuksen laadunhallintaa tukevan EQAVET-verkoston.  

Julistuksista vaikuttavuuteen 

ECVET on vaikuttanut suomalaisen ammatillisen koulutuksen uudistuminen osaamisperusteiseksi elokuusta 2015 alkaen. Kööpenhaminan prosessi on tukenut koulutuksen laadunhallinnan kehittämistä, minkä viimeinen saavutus oli keväällä toteutettu ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan itsearviointi  

Suomalaisilla asiantuntijoilla on ollut merkittävä panos Kööpenhaminan prosessin kehitystyössä yli vuosikymmenen ajan. Sirkka-Liisa Kärki osallistui ECVET:n valmisteluun ja sen jalkauttamiseen Suomessa. Leena Koski on kohonnut yhdeksi merkittävimmäksi eurooppalaiseksi koulutuksen laadunhallinnan asiantuntijoiksi. Kärki ja Koski työskentelevät Opetushallituksessa.  

EU:n jäsenmaiden lisäksi Kööpenhaminan prosessiin ovat osallistuneet ay-liike ja työantajajärjestöt. 

Suomi isännöi Kööpenhaminan prosessin seurantakokouksen puheenjohtajakaudellaan joulukuussa 2006.