Ammattiosaaminen 2023 – AMKEn vaalitavoitteet

23.01.2019

Yritysten ja muun työelämän toiminta on riippuvaista osaavista työntekijöistä, johtajista ja yrittäjistä.

Merkittävä osa uudesta työstä syntyy ammattiosaajien varaan. Uusien osaajien kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen työssä ovat keskeisiä kasvun tekijöitä. Koulutus tukee myös yrittäjyyden syntymistä sekä koko työyhteisön kehittymistä.

Ammatillinen koulutus uudistuu ja lunastaa sille asetetut odotukset. Vuoden 2018 alussa voimaan tullut laki tarjoaa keinoja vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Vuosien 2009-2018 välisenä aikana opiskelijamäärät ovat kasvaneet yli 16 prosenttia. Koulutuksen järjestäjät ovat joutuneet sopeuttamaan voimakkaasti toimintaansa, sillä rahoituksesta on leikattu yhteensä 310 miljoonaa euroa vuosina 2013-2017.

Suomen talous on kasvanut yli kaksi vuotta. Työ ja yrittäjyys ovat kasvun uusiutuva energianlähde, osaaminen on sen voiteluainetta. Hyvän kehityksen jatkuminen edellyttää investointeja osaamiseen.

Tutustu AMKEn vaalitavoitteisiin

Tilaa AMKEn valitavoite-esitteitä

#ammattiosaaminen2023 #ammatillinenkoulutus #väylätauki