Ammatillisessa koulutuksessa 400 irtisanomisuhan alla

10.02.2016

Joulukuun ja helmikuun välillä alkoivat noin 400 henkilötyövuoden vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut kahdessatoista AMKEn jäsenenä olevassa koulutusorganisaatiossa.

Vähennystarpeet vaihtelevat koulutuksen järjestäjän koon mukaan 10 ja 100 henkilötyövuoden välillä.

Koulutuksen järjestäjät varautuvat myös lomauttamaan henkilöstöään. Kuntien tai kuntayhtymien yhdistymisen vuoksi muutamissa organisaatioissa henkilöstöllä on viiden vuoden irtisanomissuoja.

Viestejä henkilöstön vähentämistarpeesta on koulutuksen järjestäjiltä tullut laajalti, joten ilmoituksia yt-neuvotteluiden käynnistämisistä tullee vuoden aikana vielä lisää. Samaan aikaan on painetta ammatillisen koulutuksen tehtävien laajentamiseen esimerkiksi turvapaikanhakijoiden kouluttamiseksi.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikataan tällä hallituskaudella 248 miljoonaa euroa, mutta rahoituksen supistuminen alkoi jo vuonna 2014.

Vuonna 2017 tehtävä suurin yksittäinen, 190 miljoonan euron, leikkaus pienentää ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusta 10 %. Ensi vuoden leikkaussumma vastaa suuruudeltaan 17 600 opiskelijapaikan tai 3 900 opettajan vähentämistä ammatillisesta peruskoulutuksesta.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on laskenut, että ammatillisen koulutuksen koko julkinen rahoitus vähenee 25 % vuodesta 2013 vuoteen 2018 mennessä. Luvussa on huomioitu myös ammatillisen työvoimakoulutuksen rahoituksen leikkaukset, jotka vaikuttavat erityisesti aikuiskoulutuskeskuksiin. Leikkaukset kohdistuvat eri tavoin maan eri osiin. Vaikeimmassa asemassa ovat koulutuksen järjestäjät, jotka ovat menettäneet aloituspaikkoja väestön koulutustarpeen pienentyessä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Lempinen 
puhelin 040 7667 805
sähköposti petri.lempinen@amke.fi
twitter @LempinenPetri 

www.amke.fi #ammatillinenkoulutus