Ammatillisen koulutuksen suosio kasvoi yhteishaussa

08.04.2021

Tänä keväänä yhteishaussa kaikista hakijoista 53 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 47 prosenttia lukioon, mutta perusopetuksen päättävistä hakijoista 43 prosenttia haki ensisijaisesti ammatilliseen ja 57 % lukioon.    Ammatillisen koulutuksen hakijamäärät ovat nousseet yhteishaussa, kun taas lukiokoulutukseen hakevien määrä on hieman laskenut.Viime keväänä ensisijaisista hakijoista noin puolet haki ammatilliseen koulutukseen ja puolet lukioon.  

Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 39 310 hakijaa, mikä on noin 3 000 enemmän kuin viime vuonna. Aloituspaikkoja on tarjolla41 550, joista 1 957 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. 

Ammatillisen koulutuksen suosio yhteishaussa on ollut useita aiempia vuosia laskussa, kun taas lukiokoulutukseen hakevien määrä on kasvanut. Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan pääosin jatkuvan haun kautta. 

- Oppivelvollisuuden hakuvelvoite on nostanut ammatillisen perustutkintojen, valmentavan koulutuksen ja vaativan erityisen tuen hakumääriä, arvio AMKEn asiantuntija Saku Lehtinen

Suosituimmissa aloissa pientä muutosta 

Yhteishaussa pitkään suosituimpana alana pysytellyt sosiaali- ja terveysala väistyi 4970 hakijalla ajoneuvo- ja kuljetustekniikan opintoalan tieltä, johon hakijoita oli 5000 henkilöä. Kolmanneksi suosituimmat opintoalat olivat liiketalous ja kauppa (3 910), sähkö- ja automaatiotekniikka (3 840), arkkitehtuuri ja rakentaminen (3 630)sekä tietojenkäsittely (2 810). 

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakijamäärä nousi 

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa oli haettavana 5 130 aloituspaikkaa. Haussa haki 5 100 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 4 120. Hakijoita oli 915 enemmän kuin viime vuonna. 

Ensisijaisia hakijoita kymppiluokalle oli 1 550, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) 3 270 ja maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (LUVA) 280. 

Väylät auki 

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun koulutustarjonnasta ja hakemisesta löytyy tietoa oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja Opintopolusta.