Ammatillisen koulutuksen reformi edennyt hyvin – korjattavaakin löytyy

16.03.2021

Ammatillisen koulutuksen reformi on edennyt kaikilla tavoitetasoilla toivottuun suuntaan. Uusi lainsäädäntö on tehostanut koulutuksen toteuttamista ja mahdollistaa paremmin yksilölliset opintopolut ja opintoajat. Nämä tiedot selviävät kahdesta 16.3. julkistetusta ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tilaa koskevasta selvityksestä. 

Owal Groupin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tekemän selvityksen mukaan reformin tavoite siitä, että jatkuvasta hausta muodostuu haun pääasiallinen väylä, on edistynyt hyvin. Yhteishaku on säilynyt peruskoulusta siirtyvien osalta keskeisenä väylänä, mutta jatkuva haku mahdollistaa suurella osalla koulutuksen järjestäjistä opiskelijoiden joustavan sisäänoton. 

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tukee työelämälähtöistä koulutuksen järjestämistä. Heikkoutena nähdään, ettei rahoitusjärjestelmä kannusta työelämän tarpeisiin vastaavien lyhytkestoisten koulutusten toteutukseen, eikä ottamaan puutteelliset oppimisvalmiudet tai heikon kielitaidon omaavia opiskelijoita.  

Yli kolmannes koulutuksen järjestäjien johdosta arvioi uuden lain heikentäneen koulutuksen järjestämisen ennakoitavuutta. Keskeisenä syynä tähän on rahoituksen sirpaleisuus sekä ennakoimattomuus. 

- Toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun kannalta on täysin kestämätöntä, että ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksia paikataan mm. opettajien ohjauksen palkkaamiseen tarkoitetulla määräaikaisella rahoituksella, totesi julkistamistilaisuudessa kommenttipuheenvuoron pitänyt Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn johtava asiantuntija Satu Ågren

- Perusrahoitusta tulee vahvistaa ja viedä määräaikainen 80 miljoonaa euroa kehyksiin, hän jatkaa. 

Myös tilaisuudessa julkaistun Valtiontalouden tarkastusviraston ammatillisen koulutuksen reformia koskevan tarkastuskertomuksen mukaan reformi on onnistunut hyvin haasteellisesta lähtötilanteesta huolimatta. Uudistusta edelsivät mittavat vuosina 2013–2018 rahoitusleikkaukset.  

Owal Groupin selvityksen mukaan lain toimeenpanoa ovat vaikeuttaneet lainsäädännön muuttuneet tulkinnat, liian myöhään tulleet ohjeet sekä keskeneräiset tietojärjestelmät.  

- Toivottavasti reformiprosessista on opittu ja onnistuttaisiin välttämään nämä sudenkuopat, kun nyt valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen erittäin tiukassa aikataulussa ja poikkeusolosuhteissa, painottaa Ågren. 

- Tämän ovat ammatillisen koulutuksen henkilöstö ja tulevat opiskelijat ansainneet. 

Tilaisuudessa julkaistiin lisäksi Owal Groupin OKM:n toimeksiannosta tekemä selvitys koronavirusepidemian vaikutuksista lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus Ammatillisen koulutuksen reformi 

Owal Group: Selvitys ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanosta 

Owal Group: Selvitys koronavirusepidemian vaikutuksia lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen