Ammatillinen koulutus ympärivuotiseksi

27.04.2015

Ammatillinen koulutus ei tehostu rahoitusta leikkaamalla vaan uudistamalla tutkinnot ja koulutuksen muodot vastaamaan työelämän käytäntöjä, esittää toimitusjohtaja Petri Lempinen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:stä.

Lempinen puhui maanantaina 27.4. Ammattiosaajat uudistavat Suomen –tilaisuudessa, jonka AMKE ry järjesti Helsingissä.

Ammatillisen koulutuksen tuottavuuden parantamiseksi AMKE ry esittää

  • ympärivuotista koulutusta,
  • keskeyttämisen vähentämistä,
  • tilojen käytön tehostamista ja
  • digitalisaation hyödyntämistä.

Näitä tavoitteita tuetaan AMKE ry:n mukaan uudistamalla ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä heti vaalikauden alussa. Valmistelu on aloitettava viimeistään syksyllä 2015.

Rahoitusjärjestelmän on ohjattava koulutuksen järjestäjää tehokkaaseen toimintaan asiakkaiden – työelämä ja opiskelijat – tarpeisiin vastaamiseksi.

Samalla on purettava koulutuksen määrällistä ja sisällöllistä sääntelyä, jotta yhteiskunnan nopeastikin muuttuviin tarpeisiin voidaan vastata ketterämmin.

Keskushallinnon ei pidä sanella miten koulutus maan eri osissa organisoidaan, Lempinen korostaa. Rahoitusjärjestelmän uudistaminen tukee myös oppilaitosrakenteiden uudistamista.

Maaliskuussa eduskunnassa kaatunut järjestäjäverkkolaki osoitti, että ylhäältä alas määrätty koulutusverkon uudistaminen on poliittisesti mahdotonta Suomessa.

Koulutus ympärivuotiseksi

Ammatillinen perustutkinnon suorittaminen voidaan tiivistää kolmesta vuodesta sijaan esim. 2 ½ vuoteen ottamalla kesäkuukaudet opetuskäyttöön. Ympärivuotinen opiskelu mahdollistaisi uusien opiskelijoiden jatkuvan sisäänoton. Nykyisin yhteisvalinta tapahtuu kaksi kertaa vuodessa.

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Lempinen, puhelin 040 7667 805, sähköposti petri.lempinen@amke.fi; twitter: @LempinenPetri @amketoimisto #ammatillinenkoulutus

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on ammatillisen koulutuksen järjestäjien edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Tärkein tehtävämme on ammatillisen koulutuksen työelämälähtöinen kehittäminen – yhdessä jäsenistön kanssa. AMKE:n 85 jäsentä kouluttivat 340 000 ja työllistivät 27 000 ihmistä vuonna 2013.