AMKE kyseenalaistaa näyttötutkintomestarin koulutusohjelman uudistamisen

11.04.2016

AMKE kyseenalaistaa näyttötutkintomestarin koulutusohjelman uudistamisen, koska ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistuu kokonaisuudessaan vuoden 2018 alusta. Reformin seurantaryhmässä on jo käsitelty luonnosta tutkinnon suorittamisesta ja opiskelijoiden arvioinnista. Sen mukaan osaamisen arvoivat jatkossa opettaja ja työpaikan edustaja. Ammatillisen opettajan pedagogisen pätevyyden tulee riittää jatkossa tutkinnon suorittajien osaamisen arviointiin.

Lakiesityksen valmistumisen jälkeen on opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutustarpeita pohdittava kokonaisuutena. Tässä työssä päävastuun sisällöistä ja niiden suuntaamisesta kantavat ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja työelämä yhdessä. Uuden ammatillisen koulutuksen valmistelua ei voida ulkoistaa ammatillisten opettajakorkeakoulujen tehtäväksi.

AMKEn lausunto näyttötutkintomestarin koulutusohjelman luonnoksesta