AMKE esittää: Digitaalinen ammattiopisto ja joustava ammattiopisto kokeiluja

11.05.2015

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry esittää digitaalista ammattiopistoa ja joustavaa ammattiopistoa koulutuksen uudistamisen kokeiluiksi.

Digitalisaation avulla voidaan parantaa koulutuksen tuottavuutta ja saattaa koulutus työelämän tasalle, esittää AMKE ry:n toimitusjohtaja Petri Lempinen.

Digitaalinen ammattiopisto täydentäisi nykyistä lähi- ja työssäoppimista. Se tehostaisi koko ammatillisen koulutuksen toimintaa tarjoamalla samoja sisältöjä kaikille koulutuksen järjestäjille. Samalla investoidaan simulaatioihin ja kehitetään virtuaalisia oppimisympäristöjä pelillisyyttä hyödyntäen. Nämä ratkaisut vähentävät toimitilojen ja materiaalien tarvetta. Samalla opiskelijat kehittävät työssä tarvitsemiaan e-taitoja.

AMKE ry uskoo, että byrokratian vähentäminen parantaa koulutuksen kykyä vastata työelämän tarpeisiin.

Joustava ammattiopisto kokeilussa koulutuksen järjestäjä saisi vapauden määrittää koulutustarjonta toiminta-alueensa elinkeinoelämän ja väestön osaamistarpeiden mukaisesti luopumalla opiskelupaikkojen määrällisestä säätelystä.

Samalla lisätään opiskelijan mahdollisuuksia räätälöidä ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä opinnoista koostuvia henkilökohtaisia oppimisen polkuja. Tuloksena on joustava ja yksilöä kannustava tapa kehittää osaamista työelämän erilaisiin tarpeisiin, joihin kaikkiin ei ole olemassa tutkintoja.

Tämä edellyttää, että koulutuksenjärjestäjä voi vapaasti yhdistellä eri koulutusmuotoja: oppimista ammatti- tai aikuisopistossa ja näyttötutkintona sekä oppisopimuskoulutusta.

Ammatillisen koulutuksen tuottavuutta parannetaan myös vähentämällä keskeyttämistä, ympärivuotisella koulutuksella ja tehostamalla tilojen käyttöä sekä uudistamalla rahoitusperusteet.

Rahoitusjärjestelmän on ohjattava koulutuksen järjestäjää tehokkaaseen toimintaan asiakkaiden – työelämä ja opiskelijat – tarpeisiin vastaamiseksi.

Toimiva rahoitusjärjestelmä tukee nykyisten oppilaitosrakenteiden uudistamista taaten koulutuksen saavutettavuuden. Keskushallinnon ei pidä sanella miten koulutus maan eri osissa organisoidaan.

Ratkaisuja ammattiosaamisen tehostamiseen (pdf)