Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta

15.02.2024

Sisäministeriö 14.2.2024

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 2 §:n muuttamisesta

VN/24628/2023

AMKE ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto. Turvapaikanhakijoita polutetaan usein ammatilliseen koulutukseen, joten aihepiiri on ammatillisen koulutuksen järjestäjien kannalta olennainen. 

Esityksessä ehdotetaan sääntelyä, jolla estettäisiin hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kaistanvaihto työperäisen maahanmuuton puolelle. Myös opiskelijan oleskeluluvat sisällytettäisiin ehdotuksessa kaistanvaihdon kiellon piiriin. Kaistanvaihdon kielto tutkijoiden ja opiskelijoiden osalta toteutettaisiin heitä koskevan erillislain soveltamisalan muutoksella.

Ehdotetulla kaistanvaihdon kiellolla pyritään osaltaan vaikuttamaan siihen, että maahantulo ja

turvapaikan hakeminen itärajan yli vähenisi siinä tarkoituksessa, että päästäisiin Suomeen töihin.

AMKE on esittänyt maahanmuuttoa yhtenä ratkaisuna vallitsevaan osaajapulaan. AMKE pitää kuitenkin muuttuneessa turvallisuustilanteessa pääministeri Orpon hallitusohjelmaan kirjattua maahantulosäännösten kiertämisen estämistä perusteltuna. AMKE muistuttaa samalla siitä, että uudella sääntelyllä ei saa olla työ- ja koulutusperäiseen maahanmuuttoon heijastuvia toimintaa rajoittavia lieveilmiöitä. Liikkuvuus ei esimerkiksi saa kärsiä siitä, että kaistanvaihdon estämiseen kiinnitetään resursseja.    

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Veli-Matti Lamppu, toimitusjohtaja

Peter Pahlman, asiantuntija

Lisätiedot: asiantuntija Peter Pahlman, 040 015 1324, peter.pahlman@amke.fi

Lataa lausunto tästä