Euroopan komission ehdotus neuvoston suositukseksi Eurooppa liikkeellä – oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuudet kaikille

06.02.2024

Sivistysvaliokunta 6.2.2024

Euroopan komission ehdotus neuvoston suositukseksi Eurooppa liikkeellä – oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuudet kaikille

Euroopan komissio ehdottaa neuvoston suositukseksi uusia linjauksia oppimiseen liittyvän liikkuvuuden osalta. Aiempaan verrattuna mm. aikuisten ja opettajien liikkuvuuden edellytyksiä parannettaisiin ja samalla opiskelijoiden liikkuvuuden uudeksi tavoitteeksi asetettaisiin, että

15 prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijoista tekee ulkomaanjakson opintojensa aikana.

AMKE ry pitää opiskelijaliikkuvuutta tärkeänä asiana. Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus avaa ammatillisen koulutuksen opiskelijoille mahdollisuuden oppia kieliä ja tutustua erilaisiin kulttuureihin ja lisäksi liikkuvuuksien aikana perehdytään alan työpaikkoihin ja opitaan työssä. Ammatillisen tutkinnon suorittanut tekee tulevaisuudessa suurella todennäköisyydellä työtä kansainvälisessä ympäristössä, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että opiskeluaikana hankitun kansainvälisen osaamisen ja kielitaidon merkitys korostuu työelämässä ja jatko-opinnoissa.

Ulkomaanjakso on usein myös ainutlaatuinen kokemus opiskelijalle. Jakso avartaa opiskelijan maailmankatsomusta ja vähentää tätä kautta riskiä altistua ääriajattelulle. Yksilöiden työelämätaitojen osalta työnantajat kiinnittänevät jatkossa enemmän ja enemmän huomiota mm. suvaitsevaisuuteen ja laaja-alaiseen kokemukseen.

Tällä hetkellä opiskelijaliikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa on alle viisi prosenttia. AMKE ry pitää Euroopan komission ehdotuksessa esitettyä 15 prosentin tavoitetta kunnianhimoisena, mutta perusteltuna. Siihen voidaan päästä mm. ryhmäliikkuvuuteen panostamalla ja korottamalla Erasmus -rahoitusta.

On ensiarvoisen tärkeää saada kansainvälisissä yhteyksissä vähemmän aktiivisesti toimineet oppilaitokset mukaan luomaan käytäntöjä. Koulutuksen järjestäjien tulee myös löytää keinoja opiskelijoiden motivointiin. Toimintatapoja kehitettäessä on lisäksi varmistettava, että ulkomailla tehdyt suoritukset voidaan tunnustaa suomalaisen tutkintojärjestelmän puitteissa.

Vastuullisuusnäkökulma (mm. hiilijalanjälki) tulee huomioida liikkuvuuksien toteuttamisessa. Samalla aikuisoppijoiden liikkuvuus on mahdollistettava.

Panostamalla liikkuvuuteen voimme olla mukana eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen kehityksen kärjessä. Valtioneuvoston selvityksen osalta AMKE ry puoltaa Suomen kantaa.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Veli-Matti Lamppu, toimitusjohtaja
Peter Pahlman, asiantuntija

Lisätiedot: asiantuntija Peter Pahlman, 040 015 1324, peter.pahlman@amke.fi

Lataa lausunto tästä